škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Druhé číslo - 2000/2001
prosinec 2000


obálka

Obálku vytvořil Matěj Outlý
Zprávy redakce
Zprávy redakce

Milí čtenáři časopisu Dvojka, vítám Vás již u druhého vydání. Doufám, že se Vám první číslo líbilo, a že ani naše vánoční nevyhodíte do koše, ani s ním nebudete hasit hořící vánoční stromeček. Na závěr chci všem popřát šťastné Vánoce a radostný vstup do nového tisíciletí.
Váš šéfredaktor Matěj Outlý


V ulicích našeho města
V ulicích našeho města

Petra Masopustová, Olina Pokorná 8.A

zimní krajinaBez mikrofonu, bez reportážní kamery, s obyčejným blokem, obyčejnou tužkou, se třemi otázkami, s dychtivostí vlastní profesionálním reportérům - tak nějak jsme se vyptávali těch, kteří byli ochotni nám odpovídat.

 1. Chodíte na půlnoční mši o Štědrém večeru ?
 2. Jak se jmenovali tři bibličtí králové ?
 3. Kdy a kde se narodil Ježíš Kristus ?

Jarmila, 53
 1. Ne.
 2. Baltazar, Melichar,........nevím.
 3. V Betlémě,v jesličkách na seně.
Hanka, 16
 1. Ne.
 2. Kašpar, Melichar, Baltazar.
 3. Rok 0, v chlívku, v jesličkách,....... V Jeruzalémě ?
Kateřina, 18
 1. Ne.
 2. Baltazar, Melichar, Kašpar.
 3. Rok 0, v Jeruzalémě, nebo ne...., holky ?
Jirka, 13
 1. Ne.
 2. Mňo....Kašpar, Melichar, Baltazar.
 3. V Betlémě, rok 0.
Eva, 16
 1. Ani náhodou.
 2. Jó, to byl tamten....
 3. V Betlémě, rok 0.
Petr,14
 1. Ano.
 2. K+M+B.
 3. V Betlémě, rok 0.
Ondra,13
 1. Ne.
 2. K+M+B.
 3. V Betlémě, 1918, 24.10.
Dana, 31
 1. Ne.
 2. K+M+B.
 3. V Betlémě, 24.12.
Matěj, 14
 1. Ne.
 2. To byli: Bonifác, KPN.
 3. V Betlémě, rok 0.(takhle jsem to vůbec neřekl).
Luboš, 35
 1. Ne.
 2. Baltazar, no jste mě zaskočily.
 3. V Betlémě, rok nevím, jeďte dál!Obyčejná reportáž...
Obyčejná reportáž...

Eliška Šeráková 9.A

Končí hodina fyziky, všichni se netrpělivě hrneme chodbou. Občas někdo do někoho strčí, tím pádem se ocitne na dlaždicích málem udupán nohama svých spolužáků. Škola se pomalu uzavírá do důstojného klidu, ale zato školní jídelna připomíná včelí úl. Při otvírání dveří a odkládání svršků mi málem přistane na hlavě pomeranč. Ten se při dopadu na zem rozprskne o botu paní učitelky. Pachatele určitě nemine spravedlivý trest. Čas mírně pokročil a my netrpělivě přešlapujeme ve stále delší frontě. Někdo odchází se slovy: "Tak tuhle kaši rozhodně jíst nebudu, už aby byl i v Kolíně McDonald!" Konečně na řadě! svícen Dostávám svou porci rýže, masa a omáčky, která mi vzápětí vyteče na můj, do této chvíle čistý, rukáv. Když bez úrazu prokličkuji s talířem ke stolu, po dosednutí na židli zjistím, že jsem přehlédla zbytek něčí rýže. Na mé vyhlédnuté židli! To se mi musí stát právě teď, když počítám s každou minutou! Oběd mi stydne na talíři, čistím si kalhoty a proklínám "vtipné kousky" některých žáků naší školy. Že by to na mě nalíčil někdo z mých spolužáků, to se mi nechce věřit, jsou to přece téměř dospělí lidé. Nebo snad ne? Nakonec přece dojídám a odcházím k jinému okénku vrátil prázdný talíř. Když ho pokládám, slyším jednu paní kuchařku: "Nemůžeš dát ty talíře kousek blíž, já nemám ruce jako Saxána!" Naštěstí se připomínka netýká mé osoby, žák, kterému byla určena, utrousí nějakou poznámku a celkem v klidu opustí jídelnu. A to už vycházím i já s mými kamarádkami, choulíme se do svých bund a máme pocit, že jsme dneska byli v pouťovém strašidelném zámku.


Třídní učitel 1.třídy
Třídní učitel 1.třídy
x
x
třídní učitel 9.třídy
třídní učitel 9.třídy

Zuzana Holcmanová 9.B

Spolu tvoří učitelský sbor, jejich hlavní náplní je učit. Všichni mají stejnou, ale zároveň úplně jinou práci. Jedni učí malé a nic neumějící prvňáčky, druzí učí ... deváťáky. Pro srovnání jsme se zeptala třídních učitelek 1. a 9. tříd.

 1. Jak si představujete ideální třídu ?
 2. Kolikátou 9.(1.) třídu učíte ?
 3. Jaké přednosti má vaše současná třída ?
 4. Co vám dává vaše třída ?
 5. Prozraďte nám něco úsměvného ze života s vaší třídou ?

Třídní učitelka 1.B Dana Dvořáková
 1. Jako třídu, kterou jsem učila 5 let a jsou nyní v 6.A a v 6.B . Úplně bez chybičky to samozřejmě nebylo, to ani nejde, ale budu na ně dlouho vzpomínat. Ideální třída - to by možná bylo dobré téma na slohovou práci.
 2. To si opravdu nepamatuji, ale bylo jich dost. Chodím domů unavená a vymluvená, takže když z prvňáčků jsou druháci, tak doma slyším - Ty už s námi zase mluvíš ?
 3. Moje nové děti jsou moc milé, usměvavé a snaživé. Jde jim to velmi dobře. Já jsem na ně taky milá a usměvavá - většinou. Občas ale musím být i zamračená a přísná - jde mi to velmi dobře.
 4. Uspokojení z práce. První třída je dost pracná, ale jsou také nejvíc vidět výsledky. Celé záři a říjen jsme se trápili s Živou abecedou. Nyní s ní končíme a aby si děti uvědomily, co dokázaly, naposledy jsme si ji přečetly - za 20 minut i s přestávkou na odpočinek. Velmi dobrý pocit jsem měla i ze svých předešlých žáků. Po pěti letech práce jsem věděla, že nejsou všichni dokonalí, ale že se velmi snaží - podle mých možností a schopností.
 5. Hned začátkem září se mi přihodila úsměvná příhoda s prvňáčkem Natálkou. Šli jsme s manželem do restaurace na večeři a koutkem oka jsme zahlédli rozruch u vedlejšího stolu. Seděla u něj Natálka s rodiči - tedy neseděla - už byla pod stolem. Kdo viděl její vyděšené oči, pochopí, proč jsem druhý den s dětmi mluvila o tom, že restaurace není zakázaná pro učitele, ani pro malé děti s rodiči. Moc jsme se tomu nasmáli.

Třídní učitelka 9.A Vladimíra Šámalová
 1. Ideální třída neexistuje - žádný kolektiv nebude vždy úplně nejlepší - stále se mění.
 2. Nechci si vzpomenout, která je to v pořadí třída - vadí mi, že čas tak utíká !
 3. Třída 9.A je třídou dívek a 4 chlapců. Je to dobrý kolektiv, znají se a v chování nemají téměř žádné problémy.
 4. Třída 9.A je velmi příjemná, hlavně v době výletů a mimoškolních akcí, jsou přesní, mají zájem, mají smysl pro humor.
 5. Při pokusech je vždy velká legrace. Kdysi mi uhořela třídní kniha 9.třídy a žák, který pronášel hasící přístroj, všechny žáky i učitelku vysněžil.

zubaři Třídní učitelka 1.A Dana Kejklíčková
 1. Ideální třída - plná dobrých kamarádů, kteří se rádi zasmějí, ale nevysmívají se, dokáží se pobavit, ale chtějí se i něco naučit.
 2. První třídu učím teprve podruhé a moc se mi to líbí.
 3. Je zde málo dětí - jen 17 a to je výhoda nejen pro učitele, ale i pro žáky.
 4. U malých dětí je práce velmi náročná, ale už brzy má učitel dobrý pocit, že se trpělivá námaha vyplácí. Jejich bezelstnost a roztomilost mi dává každý den úsměv a dobrou náladu.
 5. Dotaz žáka Mirka: "Paní učitelko, tohle je opravdový zvonění, nebo jen to falešný?"(zvonek v 7 :55); Zuzka: "Paní učitelko, proč děláte ty čáry na tabuli podle klacku ?" "To je pravítko, Zuzko."

Třídní učitelka 9.B Marie Ryšánová
 1. Ideální třída by mohla být třída se všemi kladnými vlastnostmi vyjádřenými ve třetím stupni.
 2. Několikátou. S určitostí mohu jen říct, že jich sto nebylo a nebude.
 3. Když je přidušena, dokáže se nadechnout a zabrat.
 4. Bonbónky, aby mi osladila život.
 5. Začátkem roku přesazení, způsobilo potěšení, bez lístečku k obědu, dobří jsme však ve sběru, žákovská mi chybí, stránka v kalendáři zmizí, sešit, obal, podpis není, na chodbě jsme po zvonění, kamarádím s hromosvodem, neboť je mi rodem roven, kdo na pochvaly věří, snaží se při Dni otevřených dveří. (Takto popsala paní učitelka své zážitky se svojí třídou.)
Všem paním učitelkám moc děkuji za poskytnuté rozhovory.


24.prosince - Štědrý den
24.prosince - Štědrý den

Ivana Němcová, Petra Dvořáková 9.B

Souvisel těsně s následujícím svátkem - Božím hodem vánočním, dnem narození Ježíška. Liturgicky se Štědrý den označuje jako vigilie, tedy předvečer slavnosti. Byl dnem postu a přípravy, doprovázený řadou lidových zvyků, od rozmanitých pověr až po poetické obyčeje, které zlidšťují liturgickou podobu Vánoc. Rodiče děti také strašili, že Perchta (odvozeno z německého Brechta - Bílá paní) rozpáře ty, kteří se nepostili. V některých krajích obcházela večer domácnosti děvčata oblečená do bílých šatů, někdy celá zahalená velkou bílou plachetkou. V ruce držela metlu, někdy velký dřevěný nůž (dokonce se špičkou natřenou červenou barvou, připomínající krev), jímž naznačovala párání břicha.
V 16. a 17. století chodívali po českých vsích na Štědrý den různé maškary, proti nimž brojili všichni karatele a mravokárci. Pastýři i ponocný před vstupem do domu troubili na dlouhé rohy, zpívali rozličné koledy, mezi nimi i proslulou: "Neseme vám noviny,radujte se." Hospodyně je štědře obdarovala vánočkou, koláči, ovocem a někdy i penězi.
zimní krajina 2Adventní půst končil o Štědrý večer s východem první hvězdy. Teprve tehdy zasedla rodina ke slavnostní večeři, posadit se však směla, až hospodyně oznámila, že má vše připraveno. Lidé věřili, že počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí být lichý, proto předem zvali hosty, aby se tomuto nebezpečí vyhnuli. Před večeří se společně pomodlili, děkovali za vše dobré předchozího roku a prosili za požehnání do roku příštího. Večeře měla obvykle několik chodů; tradiční česká vánoční jídla byla jiná, než jaká známe dnes. Objevoval se kuba, muzika, pukance s mákem a medem, hrachová nebo čočková polévka, hubník ( nákyp s houbami) a řada dalších; někdy se také jedla ryba, ale oblíbená příliš nebyla, protože v 16. a 17. století platila za postní jídlo. Teprve v 19. století se kapr stal pokrmem vánočních tabulí.
Jídla na štědrovečerní tabuli muselo být tolik, aby se všichni nasytili a ještě zbylo, neboť podle lidové víry to bylo zárukou hojnosti v příštím roce. Část pokrmů ze štědrovečerní tabule se dávala dobytku, kladla se ke kořenům stromů do zahrady a sypala se do studně.
Zdobení vánočních stromků je zvykem ještě mladším než stavění jesliček. Prvá zmínka o vánočním stromku zdobeném ovocem, sladkostmi a papírovými květinami, postaveném ve světnici, pochází z roku 1570 z brémské kroniky. V Praze ho prý poprvé jako překvapení pro své hosty vystrojil režisér Stavovského divadla. Vánoční stromky vytlačovaly ze světnic Betlémy.
Se Štědrým dnem byla vždy spojena nadílka. V německých zemích se obdarovávání dětí v předvečer Kristova narození objevuje v 16. století a postupně nahrazovalo nadílku mikulášskou. V českých zemích dostávaly děti dárky většinou na Štědrý den, někdy až ráno na Boží hod vánoční.
Štědrý den byl podle lidové víry pro předvídání budoucnosti nejvhodnějším dnem roku. Ráno se lidé chodili umýt ke studni či k potoku, aby byli celý rok zdraví. Po večeři rozkrajovali jablka a podle tvaru jaderníku odhadovali osud. Pokud měl jaderník podobu kříže, měla přijít nemoc či dokonce smrt, hvězda přinášela štěstí, majetek. Červivé nebo zkažené jádro rozlousknutého ořechu také předvídalo nepříznivou budoucnost. Do vody se lilo ze lžíce rozžhavené olovo. Jeho ztuhlý tvar napověděl, co se stane. Pokud v noci vyšel člověk mimo ves do polí, mohl spatřit, co obec očekává v příštím roce. Nikdy v životě neexistovalo tolik pověr, jako byly praktiky svobodných děvčat, jimiž chtěla poznat budoucího muže, zjistit dobu svatby či osud manželství. Děvčata pouštěla po vodě skořápky vlašských ořechů s malými svíčkami; jedna představovala děvče a druhá milého. Pokud se přibližovaly, bylo to dobré znamení. Přes rameno házela ke dveřím střevíc a pokud dopadl špičkou směre z domu, měla být do roka svatba. Tvář nastávajícího ženicha bylo vidět na hladině vody.


Výroky učitelů
Výroky učitelů

Adéla Neumannová 8.B
CH:
"Vondráku! Tys to zředil hodně! Ty seš ale meruňka!"

"Vždyť to není kádinka! Vypadá to jako krmítko pro ptáky, nebo napajedlo pro křečka!"

"Podívejte se, jak to načmáral! To je jako dinosaurus na pochodu!"

"Paní učitelko, mohla byste prosím vás dát ten čpavek jinam? My se totiž dusíme!"


M:
"Počítej nahlas, aby to všichni viděli!"


vánoční dravá ryba HV:
"Tomáši! Nech si ty svoje erotické poznámky!"


M:
"Hej, šílenče! Cos to tam napsal!? Smaž tu hrůzu!"


CH:
"Tak pojď, Stejskale, uděláš tenhle pokus. Nemusíš se bát, maximálně to vybuchne."

Neboj, neboj to je saponátek a troška kyseliny. To tě nesežere!"


OV:
"Kam bych se měla postavit, abych Vám nestínila?"
Z lavic: "Na parapet."


HV:
"Já, když se dobře nadechnu, tak mě slyší až u Delvity!"


M:
"Ando, díváš se? Měla si s tím potíže a teď čumíš z vokna!"


Vánoce na naší škole v roce 1905
Vánoce na naší škole v roce 1905

Petra Miervová, Martina Kroumanová 8.B

1905
"Dobročinný spolek paní a dívek" a "Kroužek přátel školních dětí u Vaníčků" obdaroval chudé děti zdejší školy v zimním čase oblekem a obuví. "Krejcarový spolek" poskytoval jim v zimních měsících denně obědy.
Paní Terezie Latzlová darovala na školní potřeby chudým deset K.
Místní školní rada věnovala třicet korun jako příspěvek pro nemajetné děti k výletům 13 července 1905.
Pěvečtí spolkové zdejší Dobroslav a Dobromila věnovaly škole po 25 výtiscích: "Blažený den od Aloise Jiráska" a "Babiččin příchod do údolíčka od Boženy Němcové".
Kroužek přátel u Vaníčků obdaroval o Vánocích 34 děti obuví neb oděvem, 23 děti byly poděleny ponožkami a šaty z daru paní Anny Bavcové Krejcarový spolek poskytoval 80 chudým dětem v zimní době denně polívky, na školní potřeby nemajetné mládeže věnovala paní Terezie Latzlová 10 K, Záložna na školní pomůcky 25 K.


Otázky
Otázky
Jana Jakubálová, Zdeňka Koutná 9.B

Navštívily jsme několik učitelů a položily jim tyto otázky :

 1. Jaká třída vám vadí nejvíce a proč ?
 2. Jakou máte nejoblíbenější třídu a proč ?

Marcela Daňková
 1. Fakticky mi nevadí žádná třída. Samozřejmě mě některá třída občas naštve, ale neznamená to, že bych do ní pak šla učit nerada.
 2. Nemám nejoblíbenější třídu. Nejraději učím ve třídách, kde panuje pohoda a dobrá nálada a kde mají žáci smysl pro humor.(To je prostě celá 9.B.)

žáčci
Vladimír Hradecký
 1. Mně žádná třída nevadí. V každé třídě jsou dobří žáci a jsou špatní žáci. To by pak muselo být jmenovitě.(Sami víte, kdo to je.)
 2. Svoji bývalou třídu, protože kdybych to neřekl, tak by mi nabančili.(Už je živě vidíme.) Svoji současnou třídu, protože to jsou fajn děti.(To je pravda.) Vždycky tu třídu, ve které učím, protože se mi v každé třídě učí dobře.(Doufáme, že takový názor budete mít i za 20 let, pak budete ještě lepší učitel, než jste teď.)

Daniela Novotná
 1. Žádná mi nevadí. (Takový názor mají skoro všichni učitelé.)
 2. No svou 7.B, protože jsou moji a já jsem jejich.

Danuše Záběhlická
 1. To jsou stupidní otázky. Máte psát o sportu.
 2. Mam ráda třídu, ve které se dobře pracuje... je prostě pracovitá. Dnes to může být jedna, zítra zase druhá.(Po 5 minutách nás paní učitelka opět navštívila a oznámila nám:) Pochopitelně moje třída.

Věty uvedené v závorkách jsou poznámky autorů.


Mé nejhorší Vánoce v životě!!!!!!!!!!!!
Mé nejhorší Vánoce v životě!!!!!!!!!!!!
Jana Jakubálová, Zdeňka Koutná 9.B

Kapr nám utekl pod skříň,
řízky jsme spálili,
otec se málem udusil kostí,
matka taky.
Rozbil se nám sváteční porcelán,
a nakonec nám chytl stromek.
A ještě, když dostanete hloupé jojo,
a další pár ponožek do sbírky.
No prostě Vánoce,
za všechny prachy.Co nás těší a co ne ?
Co nás těší a co ne ?

Lucie Dočekalová, Lucie Kučerová 9.A

dárečkyAhoj! Tentokrát jsme se opravdu ptaly kluků - někdo odpovídal normálně a ani se netvářil jako frajer, někdo zase......, však to nakonec poznáte sami.
Otázky byly pro všechny naprosto stejné :

1.otázka Jaký vánoční dárek ti udělal největší radost ?
2.otázka Který dárek tě pěkně naštval ?
3.otázka Co bys chtěl najít letos pod stromečkem ?

Ondřej Pinkas, 8.B
 1. Nevím.
 2. Nevím.
 3. Auto. M
Jakub Galistl, 6.B
 1. Jednoznačně kolo !
 2. Kulich !
 3. Snowboard.
Tomáš Vojáček, 6.B
 1. To by vyhrál playstation.
 2. Moc jsem se radoval z ponožek.
 3. Letos bych moc chtěl skateboard.
Vojta Kejklíček, 9.B
 1. Největší radost jsem měl z bezvadnejch bruslí !
 2. Asi jsem nedostal nikdy hloupý dárek.
 3. Letos ? Nový brusle ! Doufám, že to Ježíšek ví.
Lukáš Poula, 8.A
 1. Velkou radost mi udělal stolní hokej.
 2. Vás asi neštve, když máte pod stromečkem oblečení- tedy hadry na sebe- mě jo !
 3. Zatím nemám zvláštní přání, nechám se překvapit.
Jan Stejskal, 9.A
 1. Radost ? Tak to by vyhrál teleskop !
 2. Moc mě potěšila knížka s diktátama.
 3. Letos by mi zvedl náladu mobil !
Lukáš Šulc, 6.A
 1. Nejvíc jsem se radoval z piána.
 2. Nedostávám dárky k naštvání.
 3. Letos by mě potěšila motorka.
Václav Doubrava, 7.A
 1. Nevím !
 2. Svetr.
 3. Gameboy.
My, obě Lucie, přejeme všem čtenářům Dvojky hodně radosti z dárků pod stromečkem, ať uděláte radost všem, pro které sami nějaké překvapení chystáte.


Nudíte se ?
Nudíte se ?

Lenka Darebná 8.A

Nudíte se ve volném čase ? Mám pro vás návrh na dobrou zábavu. Můžete se zúčastnit schůzek, výletů nebo jiných akcí.
A ptáte se s kým a kde ?
Oddíl Průzkumník sídlí ve Fügnerově ulici. Jen pár metrů do hlavní ulice. Na plotě je nástěnka. V přízemí máme klubovnu.
Kdy nás najdete:

Štěňata 15:00-16:00 hod. pátek 1.třída
Káňata 17:00-18:30 hod. středa 2.-3.třída
Koťata 17:00-18:30 hod. pondělí 4.-5.třída
Vlčata 17:00-18:30 hod. úterý 6.-7.třída
Myšky 17:00-18:30 hod. pátek 8.-9.třída
Už se těšíme na vaši návštěvu, když se vám u nás bude líbit, můžete se stát jedním z nás.
Ahoj


Rozhovor s p.u.Ladislavou Novotnou
Rozhovor s p.u.Ladislavou Novotnou

Vladimíra Skalová, Kamila Vejdovská 4.A

Blíží se Vánoce a my jsme se zeptaly naší paní učitelky na několik otázek o dětech a o Vánočních svátcích.

Kterou třídu učíte nejraději ?
Moji třídu 4.A.

Už asi pět let připravujete vánoční koncert. Bude letos také a můžeme se těšit na nějaké nové koledy ?
Bude v úterý odpoledne pro rodiče a ve čtvrtek pro žáky 2.ZŠ. Nové koledy budou 19.12. Nechte se překvapit.

Těšíte se na letošní Vánoce ?
Těším se, ale trochu se bojím, protože se mi v posledních letech vždy něco nemilého přihodilo. Např. loni mi nešel proud.

Dodržujete nějaké vánoční zvyky ?
Dodržuji vánoční zvyky.

Máte již vymyšlené nějaké předsevzetí do nového roku ?
Dávala jsem si předsevzetí, ale většinou jsem ho nedodržela. Tentokrát si žádné nedám !

Co byste do roku 2001 popřála dětem ?
Aby byli všichni zdraví a žili v lásce a míru.

Která třída je podle vás nejhodnější a nejzlobivější ?
To se nedá říct. V každé třídě se najde někdo, kdo otravuje život paní učitelce i spolužákům.

Jaký předmět nejraději učíte ?
Hudební výchovu a ráda bych učila vlastivědu.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme, aby se vydařil vánoční koncert a vše nejlepší v novém roce.


Pár tipů co dělat,
Pár tipů co dělat,
když vám nezáleží na výsledku
když vám nezáleží na výsledku
přijímací zkoušky na střední školu.
přijímací zkoušky na střední školu.

Jan Stejskal 9.A

Přineste si polštář, hoďte si šlofíka (nebo to aspoň předstírejte). Patnáct minut před koncem vstaňte a protřete si oči se slovy: "Ježíši, to je hodin! Tak se do toho dáme". Něco tam načmárejte a odevzdejte o 5 minut dříve. Po rozdání zadání začněte křičet: "Pepo, Pepo, mám výsledky"! Pokud je to zkouška z matematiky, odevzdejte esej. Pokud je to zkouška z jazyka, odpovídejte matematickými symboly. Pokud se jedná o zkoušku z matematiky, používejte římské číslice. Doneste si digitální hru. Zapněte zvukové efekty.


Odhalte s námi svět knih.
Odhalte s námi svět knih.

Literatura se stala již ve středověku důležitou součástí umění. Knihy, dříve ručně psané, měly obrovskou hodnotu. Jak sílil zájem o knihy, zrodila se nová technika jejich výroby. A tak se tedy vraťme o pár století zpět...
Čína - 8.stol.: Číňané odhalují podstatu knihtisku z desek. O tři sta let déle tisknou pohyblivými typy. Přenesme se do Koreje v letech 1403 - 1405 - i zde již knihtisk objevili. A konečně zpět domů, do Evropy - rok 1445, Německo a tajemství tisku odhaluje zlatník Johannes Gensfleisch (Gutenberg).
Ale co je to vlastně kniha ? Podíváte-li se do naučného slovníku, najdete tam přibližně takovouto definici :
KNIHA (řecky Biblos, latinsky Liber) je v dnešní podobě zpravidla tisk s větším počtem papírových listů spojených v samostatný celek. Český název snad pochází a asyrského slova "kunukku", pečeť.

knihaA co čtete vy ? Tak tuhle otázku jsem si také položila. A nejen sobě.....

Paní učitelka Daniela Novotná:

Romány, společenské, historické, psychologické. Prostě romány všeho druhu.

Pan ředitel Petr Tkadlec:
Já mám docela rád životopisy a populárně naučnou literaturu.

Magda Novotná, 4.A:
Příběhy o dětech.

Tomáš Bechyně, 4.A:
Tý ..., já nevim. Teď čtu něco o nějakém klukovi.

Pavla Břicháčová, 7.A:
Někdy detektivky, někdy romány (dívčí).

Martin Šedina, 7.B:
Sci-fi.

Jana Jakubálová, 9.B:
Hlavně historii,dívčí romány a sci-fi.

Petr Žárský 9.B:
Já nečtu nic. Napiš tam www.


A pro případ , že i vy, jak pevně doufám, si uvědomujete cennost knih, mám pro vás typy:

Bořík & spol.
Řada knih o partě mladých kluků je dobrou náplní pro volný čas, je-li vám osm a více. Hlavní hrdina Bořík vypráví velmi poutavě příhody z vlastního života i jeho kamarádů : Mirka, Čendy a Aleše. Nesmím zapomenout na Bohouška, třídního šprta sedícího vždy v první lavici, který má samé jedničky. (Vezměte si z něho příklad.) Nesmíte si myslet, že to jsou jen čtyři obyčejní kluci z Holešovic. Nebo možná jsou, ale zažívají neobyčejné příběhy. A chcete-li se dozvědět jaké, pak máte mé upřímné doporučení - přečtěte si tyto knihy !

Pokud si myslíte, že jste na tohle již velcí, čtěte dál...
Oblíbený autor sci-fi John Wyndham opět nezklamal s knihou Kukly. Svět byl z neobjasněného důvodu zničen. Někdo přece přežije. A najde Bibli. Z lidí se stanou náboženští fanatici, kteří nesnesou odchylky od normálu. Těch je ale mnoho... Dvouhlavé krávy, děti se šesti prsty... vždyť to je rouhání! Každá odlišnost musí být zprovozena z povrchu zemského! Co když několik mladých lidí je "nadáno" schopnostmi přenášet myšlenky ? Budou také vyhnáni do divočiny ? Mají vůbec šanci přežít ? Tak na tyhle otázky vám odpoví senzační a napínavá kniha KUKLY.


Internet (nejen) pro začátečníky
Internet (nejen) pro začátečníky

Šíla team 9.B

Po mírné nevolnosti (která ještě občas přetrvává) následující po shlédnutí výsledků statistického průzkumu známek tříd 2.stupně se tentokrát "Šíla team", pojmenovaný podle onoho slavného a všemi obdivovaného člověka (skromnost byla vždycky moje parketa), rozhodl sáhnout do jiného soudku a jeho obsahem je již v nadpisu zmiňovaný Internet.
Cíl tohoto článku je stejně jednoduchý jako já: dokázat všem, co Internet považují za něco složitého pravý opak.

Co je Internet a jak s ním pracovat

Tak tedy pěkně od začátku. Internet je stručně řečeno celosvětová počítačová síť, jejímž hlavním cílem je zpřístupnit všem lidem na světě informace nejrozličnějšího charakteru. Vznikl v Americe před více než deseti lety na zakázku armády. K nám se dostal po roce 1989, ale díky poměrně složité obsluze a ceně se stal spíše akademickou záležitostí. Zlom ale nastal v roce 1994 nástupem www (angl. world wide web). Právě díky stránkám www je dnes Internet tak oblíbený a rozšířený. Kromě navštěvování webových stránek můžete využít další služby, a to třeba založit si svou vlastní poštovní schránku (www.post.cz, www.email.cz ...), z které je možné si dopisovat s kýmkoli na světě. Dnes už se také běžně setkáte s obchodováním a nákupem přes Internet.
Pokud s Internetem začínáte, nezatěžujte se zatím zbytečnostmi. Pojmy typu FTP (File Transfer Protocol - protokol pro přenášení dat) nebo JavaScript (mimo jiné skriptovací jazyk) vám mohou být ukradené a můžete je klidně hodit za hlavu. Pro vás jsou zatím důležité tři věci: Vědět, kde se ukrývá ikona internetového prohlížeče, umět se trefit kurzorem myši na to správné místo a nakonec to nejtěžší - ovládat všechna písmena naší abecedy a mít alespoň základní slovní fond (může být i méně než 3000 slov). Zkrátka každý s hodnotou IQ vyšší 80 má předpoklad pro práci s Internetem. Ještě stále vám Internet připadá složitý ?

počítač
Co je třeba dále vědět

Procházet internetové stránky umožňuje prohlížeč (browser). Nejznámějšími prohlížeči jsou dnes MS Internet Explorer (5.5) a Netscape Navigator (4.0). Po jeho otevření se před vámi objeví okno s mnoha nástroji, kterými se není třeba individuálně zabývat. Podstata zde tkví v adrese (pole "Adresa:"), jejíž úplný formát po napsání vypadá takto: "http://www.nazevstranky.pripona pro stát (u nás - .cz)". Ovšem adresa také může vypadat takto: "http://nazevstranky.pripona". Nejčastěji se ale setkáte s "www.nazevstranky.pripona" nebo zkrátka s prostým "nazevstranky.pripona". Jak už jste si asi všimli, adresa se uvádí bez háčků a čárek. Ještě je třeba také dodat, že k tomu, abyste stránku našli, někdy není třeba uvést název stránky v plném formátu (www.seznam.cz = seznam.cz). Po nadepsání názvu stránky do pole adresy potom už stačí jen potvrdit a začít bez hranic brouzdat v útrobách Internetu. A že jsou ty útroby pěkně hluboké, poznáte ostatně sami.

Kde začít ?

Pokud by snad ve vaší mysli vyvstala otázka, na jaké stránce při prvním styku s Internetem začít, určitě bych nám doporučil náš nejznámější vyhledávač Seznam.cz (vyhledávač - stránka, ve které najdete určité množství odkazů na webové stránky po zadání klíčového výrazu = slova či několika slov). Jestliže se snad chcete seznámit i se stránkami jinými, mohu vřele doporučit následující článek.

Web-recenze

Pokud snad někdo ze zkušenějších uživatelů Internetu nad předchozím článkem pohrdavě mávnul rukou, musím upozornit, že učinit tak i zde by bylo velice pošetilé. Nabízím vám zde totiž několik velmi rozličných webových stránek. Po konzultaci s panem uč. Hradeckým o mravním pohoršení jsem bohužel musel jejich počet trochu (o pár desítek) snížit. Mnozí z vás v nich určitě najdou svou inspiraci.

activezone.kgb.cz
Jste internetoví začátečníci a nevíte si s něčím rady ? Jestliže ano, zkuste navštívit tuto stránku a možná, že najdete řešení. V přesně vymezených a řazených kapitolách je zde několik tipů a základních informací týkajících se Internetu a počítačového hardwaru a softwaru. Potěší i poradna, kde se můžete svěřit se svým internetovým či herním problémem, a dosti obsáhlý slovník.
Hodnocení: 7/10

www.triky.cz
Jestliže předchozí server byl určen pro internetové začátečníky, tuto stránku by měli navštívit výrazně pokročilejší uživatelé sítě, kteří hledají konkrétní radu, či pár triků a vychytávek, jak na určitý program nebo operační systém vyzrát. Triky jsou rozděleny do čtyř podskupin - počítače (operační systémy), programování, grafika a různé. Na server můžete posílat příspěvky poklepáním na ikonu "Přidej článek", nebo si jen tak zachatovat, kde se mimochodem můžete někdy dozvědět více informací, než na samotném serveru.
Hodnocení: 7/10

www.cestuj.cz
I přesto, že je podzim a mnozí z vás příliš na cestování nemyslí, musím na tento velmi užitečný server upozornit. Web je zaměřen na turisticky orientované oblasti ČR. Jeho cílem je poskytnout nejrozličnější informace o turistických centrech a trasách, krajích i konkrétně o hradech a zámcích. Web můžete procházet pomocí fulltextového vyhledávače. Pokud jsem snad zklamal příznivce výletů do cizích zemí, nevěšte hlavy ! Mimo ČR zde máte na dlani i celou Evropu, která není sice tak podrobně popsána, ale přesto zde najdete základní (a tolik potřebné) informace o všech evropských státech, což je, znovu musím podotknout, velmi praktické.
Hodnocení: 9/10

kosmas.cz
Je naším pravděpodobně nejznámějším internetovým obchodem. Protože internetové obchody fungují vesměs stejně, myslím si, že není na škodu se podívat na to, jak to obecně v internetových obchodech chodí.
Vstup do internetového obchodu se vesměs nijak neliší od vstupu do normálního obchodu (ale musíte být na příslušné adrese - v obchodě - zaregistrováni). Jste vřele přivítáni do kolektivu, vezmete si nákupní košík a můžete nakupovat. Standardní prohlídku jednotlivých "regálů" vám umožňuje katalog položek. Ten nezřídka mívá celkem bohatou stromovou strukturu, takže možná bude třeba se do ní zanořit poněkud hlouběji (věřte ale, že budete u určitého tovaru dříve, než v Tesku). Řekněme třeba, že si chcete koupit grafickou kartu GeForce 2 DDR. Nejdříve je třeba vybrat příslušné oddělení (např. počítače - příslušenství). To samozřejmě stačit nebude a budete ještě muset nejspíše navolit třeba "Grafické karty" nebo "Hardware". Potom se už možná konečně setkáte s tolik vytouženým výrobkem. Někde lze k výrobku dojít přímo pomocí fulltextového vyhledávače, ale zde není úspěch zcela zaručen. Když už máme své tovary vybrané a označené, přejdeme k pokladně, kde si můžeme vybrat způsob platby, a to buď na dobírku (pouze ČR), dalším typem je Expandia banka, dále převod na účet, potom GSM banka. Zaplatit také můžete pomocí platební karty, což je asi tak nejvíce optimální a nejrychlejší řešení. Konfigurovat můžete nejenom způsob placení, ale také možnost dopravy výrobku (od obyčejného balíku až po kurýra do domu).
Hodnocení: 9/10

bomber.kgb.cz
Naštval vás už někdy někdo tak, že jste měli chuť mu poslat několik, třeba výhružných a přitom anonymních mailů ? K tomuto účelu slouží například stránka bomber.kgb.cz, ale máte smůlu, jestliže jich chcete poslat několik set umí jich poslat totiž jen 99.
Hodnocení: 12/10

post.cz, seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz, redbox.cz, quick.cz, worldonline.cz, atd.
Chcete si také dopisovat přes Internet ? Jestliže nemáte Internet doma, můžete si na Internetu založit e-mailovou schránku a odtamtud si můžete číst svoje maily, ovšem pokud vám někdo nějaký pošle. Připojit k netu a přečíst si svoje maily můžete například z nějaké internetové kavárny, jako je třeba Matrix, který sídlí u Delvity. Nebo se můžete přečíst svoje maily od kamaráda, nebo odjinud.
Hodnocení: 8/10


Křížovka na závěr
Křížovka na závěr

křížovka

 1. Hon, stavební kámen, chemická značka draslíku, spojka souředná slučovací
 2. Biologický proces před stárnutím, čistící prostředek
 3. Částka peněz, stonek stromů, chemická značka jodu
 4. Přitakání (v nářečí), kombinéza, tázací zájmeno
 5. Domácky Alena, Bizetova opera
 6. Lesní šelma, jednotka hmotnosti (značka)
 7. Český překlad anglického slovesa sing, informace
 1. Řím. 50, ústa ptáků, předložka
 2. Kypření půdy, ukradené věci
 3. Tajenka
 4. Chemická značka kyslíku, televizní kanál (program), značka ampéru, řím. 5
 5. Město v jižních Čechách, ukazovací zájmeno
 6. Zkratka Unie svobody, finanční kolaps, značka času
 7. Přítel
 8. Výzva, řím. 1000, chem. značka tantalu
 9. Tajenka
 10. Spojka souředná slučovací, zájmeno osobní, 6.tónRedakční rada
Redakční rada

Na vydání 2.čísla DVOJKY se podíleli:

Techničtí redaktoři Odborní poradci
 • Matěj Outlý
 • Ondřej Petera
 • JIndřich Charvát
 • Mgr. Květa Kněžourková
 • Mgr. Vladimír Hradecký
Zpravodajové
 • Petra Dvořáková 9.B
 • Zuzana Holcmanová 9.B
 • Jana Jakubálová 9.B
 • Zdeňka Koutná 9.B
 • Ivana Němcová 9.B
 • Šíla team 9.B
 • Lucie Dočekalová 9.A
 • Lucie Kučerová 9.A
 • Jan Stejskal 9.A
 • Eliška Šeráková 9.A
 • Martina Kroumanová 8.B
 • Petra Miervová 8.B
 • Adéla Neumannová 8.B
 • Anna Pešíková 8.B
 • Lenka Darebná 8.A
 • Petra Masopustová 8.A
 • Olina Pokorná 8.A
 • Vladimíra Skalová 4.A
 • Kamila Vejdovská 4.A
Grafici
 • Jan Hubáček 9.B
 • Libor Špecinger 9.B
 • Tomáš Seifert 9.A
 • Adéla Neumannová 8.B
 • Olina Pokorná 8.A