škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
06 - Tabulkový kalkulátor Excel 2010
Počet hodin
24

Minimální počet účastníků
4

Vstupní znalosti
Pokročilejší znalosti ovládání počítače (v rozsahu kurzu Pokročilá práce s počítačem).

Určení
Kurz je určen zájemcům s pokročilými znalostmi a dovednostmi v práci na počítači (na úrovni kurzu Pokročilá práce s počítačem).

Cíl
Účastníci kurzu by si měli osvojit dovednosti, které využijí při práci s tabulkovým kalkulátorem Excel. Získané znalosti a dovednosti by měly zúčelnit každodenní práci s počítačem.

Stručný obsah
Prostředí tabulkového kalkulátoru. Operace s buňkou, Formátování tabulky, Tisk dokumentu, Vzorce, Funkce, Pokročilé vlastnosti tabulkového kalkulátoru, Grafy a jejich úprava, Databázové operace v tabulkovém kalkulátoru.

Vzdělávací plán (předpokládaný)
1. lekce (1. - 4. hodina)
Prostředí tabulkového kalkulátoru a jeho ovládání. Využití nápovědy. Uložení a otevření dokumentu. Úprava prostředí tabulkového kalkulátoru (panely nástrojů, panely nabídek, posuvníky a seznamy, ověření dat - vkládání čísel, ověřovací seznamy). Označování oblasti. Pohyb v listu. Editace dat. Pracovní režimy tabulkového kalkulátoru. Výběr buněk. Řady. Operace s buňkami. Vkládání buněk do tabulky. Formáty dat. Formátování tabulky. Automatický formát. Formátování buňky panelem nástrojů. Formát čísla. Kopírování formátu. Formátování písma, barvy, ohraničení. Dialogové okno Formát buňky a jeho užití.

2. lekce (5. - 8. hodina)
Tisk dokumentu. Úprava dokumentu před tiskem. Nastavení oblasti tisku. Vzhled stránky. Náhled. Záhlaví a zápatí stránky. Rozsah tisku. Počet kopií. Tisk výběru, aktivního listu, sešitu. Nastavení tiskárny. Vzorce a zásady pro jejich sestavování. Vzorce a zásady pro jejich sestavování. Vkládání a kopírování jednoduchých vzorců. Funkce SUMA. Změny v tabulce. Absolutní a relativní odkaz. Náhrada vzorce hodnotou. Chyby při sestavování vzorců.

3. lekce (9. - 12. hodina)
Jednoduché funkce. Zadání funkce napsáním do buňky. Zadání funkce dialogovým oknem (PRŮMĚR, tlačítko AutoSum). Další funkce. Oprava funkce. Funkce jako argument funkce. Použití názvů oblastí při sestavování vzorců. Některé často používané funkce (maximum, minimum, průměr, pořadí). Matematické funkce (součty a mezisoučty, zaokrouhlování). Propojování listů. Propojení mezi sešity. Styly. Šablony.

4. lekce (13. - 16. hodina)
Podmíněné formátování. Vlastní řady. Hledání řešení. Podrobněji o funkcích. Logické funkce. Podmíněný součet. Podmíněné výpočty. Vnořená podmínka. Matematické funkce. Statistické funkce. Vyhledávací funkce. Finanční funkce. Vložení funkce s více argumenty. Funkce s rozdílnými argumenty.

5. lekce (17. - 20. hodina)
Grafy. Okamžité vytvoření grafu. Průvodce grafem. Typy grafů. Graf vytvořený z dat na několika listech. Úprava grafů. Graf jako objekt v listu. Osy. Úpravy grafu. Úprava vzhledu grafu. Vložení obrázku do grafu. Tisk grafu.

6. lekce (21. - 24. hodina)
Databázové operace v tabulkovém kalkulátoru. Základní principy. Přidávání a úprava dat. Řazení seznamu. Filtry. Souhrny. Databázové funkce.
Závěrečná práce.

Cena
3500 Kč

Místo konání

Základní škola Kolín II
Kmochova 943
Kolín 2
280 02
počítačová učebna 1.patro

Vezměte si s sebou

průkaz totožnosti
psací potřeby
přezůvky (v učebně je koberec, je možno chodit i bez přezůvek)

Materiály ke stažení a odkazyVšechny typy kurzů lze předběžně domluvit telefonicky na čísle 321 722 433 nebo vladimir.hradecky@2zskolin.cz