škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
3.ročník - 1997 - zadání
 1. V rodině jsou dva bratři, každý z nich má jednu sestru. Kolik dětí je v rodině?

 2. Mezi číslice 1 2 3 4 5 6 zapiš dvakrát znaménko plus tak, aby výsledek byl větší než 2 000 a menší než 3 000.

 3. Z Prahy do Brna jede rychlík rychlostí 60 km za každou hodinu. Z Brna do Prahy jede po stejné trati nákladní vlak rychlostí 40 km za každou hodinu. Jaká bude vzdálenost mezi vlaky hodinu po setkání?

 4. Kolik malých krychlí musíme nejméně doplnit do stavby na obrázku, aby vznikla jedna velká krychle?
  obrázek k 4.příkladu
  obrázek k 4.příkladu


 5. Ve třídě je 28 žáků. 17 jich hraje košíkovou a 16 jich chodí na angličtinu. Kolik žáků chodí zároveň na angličtinu a košíkovou?

 6. Kolik minut je pět dvanáctin dne?

 7. Máš provaz dlouhý 8 metrů. První den z něho odstřihneš polovinu a dáš ji kamarádovi. Druhý den opět odstřihneš polovinu a dáš ji kamarádovi. Kolikátý den dáš kamarádovi provaz dlouhý 125 milimetrů?

 8. Která ze tří krychlí A, B, C je rozložena na obrázku?
  obrázek k 8.příkladu
  obrázek k 8.příkladu


 9. Narýsuj přímku a vyznač na ní číselnou osu. (Jednotkou délky je 1 cm.) Vyznač bod B, znázorňující číslo 6 a bod C znázorňující číslo 8. Urči, které číslo znázorňuje bod A, jestliže platí,že vzdálenost mezi bodem A a bodem B je třikrát větší než vzdálenost mezi body B a C. Řešení znázorni.

 10. Do kroužků na obrázku vepiš čísla od 1 do 7 tak, aby součty čísel ležících na všech vyznačených přímkách byly vždy 14.