škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
16.ročník - 2010 - zadání
 1. Ferdovi kamarádi sestavili kapelu, která vyhrávala, když Ferda zapřáhl pana Hlemýždě. O čtyřčlenné kapele víte tyto informace:
  Dzum hrál na klarinet.
  Moucha nehrála na housle.
  Čmelák se jmenoval Bzuk.
  Kobylka Ťuk nehrála na buben.
  Na trubku hrál Fuk.
  Komár nehrál na trubku.
  Přiřaď ke každému hráči jméno, nástroj a živočišný druh. 2. kapela
  Ferda a koník
 3. Ferda je kamarád, a tak udělal na louce pro broučky zábavní park. Byla v něm také houpačka, kterou hned obsadily ploštice. Zjistily, že když si na jednu stranu sednou dvě velké ploštice, tak na druhou stranu se musí posadit tři malé ploštice. Jakou hmotnost měla malá ploštice a jakou velká ploštice, jestliže Ferda zjistil, že tři velké ploštice váží jako 9 mravenců. Hmotnosti vyjádřete v jednotce "mravenec". 4. Ferda chtěl zkrotit divokého koníka. Líbilo se mu totiž, jak skáče. Jednou ho pozoroval, jak udělal čtyři skoky. První byl dlouhý 12 dm a každý další byl polovinou předchozího. Jak daleko doskočil všemi čtyřmi skoky dohromady? Výsledek vyjádři v centimetrech.

 5. Ferda se ocitl v cizích službách. Potápníkovi Straširybkovi musel pumpovat pod vodu bublinky vzduchu, které mu sloužily k dýchání. Kolik bublinek na jednou Ferda napumpoval, jestliže polovinu jich Straširybka pochytal, čtvrtinu chytila paní Straširybková a devět jich vyplavalo na hladinu?

 6. Ferda a pan HlemýžďFerda zapřáhl pana Hlemýždě do kočáru. Ten si stěžoval, a tak musel Ferda před soud. Soud ho odsoudil k výprasku na zadeček, který měl provést pan Roháč.
  Kolik ran rákoskou měl Ferda dostat, jestliže víte, že toto číslo je menší než 30 a dá se dělit čísly dvě, tři, čtyři a osm? 7. Ferdův kamarád Svižník je výborný běžec. Dokáže běžet rychle, ale také vytrvale. Když svižník vybíhal, ukazovaly Ferdovi hodinky 8 hodin a 43 minut. Když se konečně zastavil, byla malá ručička mezi desítkou a jedenáctkou a velká ručička na patnáctce. Jak dlouho svižník běžel?

 8. Když se rozprší, tak to není pro Ferdu zrovna příjemné. Každá kapka je pro něho jako malá sprcha. Než nalezl úkryt před deštěm, tak ho ale nejprve trefily dvě kapky hned za sebou, třem se elegantně vyhnul, další čtyři ho však trefily, stejně jako následující tři. Naštěstí pěti velkým kapkám uhnul, ale čtyři malé ho pěkně osprchovaly. Dalších osm kapek zabubnovalo na lístek, pod který se schoval. Kolika kapkám se Ferda nevyhnul? 9. Ferda a stonožka
 10. brouk PytlíkJak známo, stonožka nemá přesně sto nohou. Ferda jednu stonožku ulovil a přivedl ji na louku. Zde se konalo veliké počítání za přítomnosti několika mravenců a několika pavouků. Ferda spočítal, že stonožka má jenom 54 nohou. Pak ještě zjistil, že všichni, kdo se na louce sešli, mají dohromady 126 nohou a 12 hlav.
  Kolik bylo mravenců a kolik pavouků? Připomínám, že každý mravenec má 6 nohou a pavouk 8 nohou. 11. Ferda závodil s broukem Pytlíkem v běhu. Oba běželi stejně rychle z místa A do místa B.
  Ferda běžel takto: 3 cm rovně, zahnul v pravém úhlu doprava a běžel 2 cm, pak se otočil přímo na cíl a běžel rovně.
  Pytlík běžel první úsek s Ferdou, pak zahnul v pravém úhlu doleva a běžel 2 cm, následně se otočil v pravém úhlu doprava a běžel 5 cm, naposled se otočil ještě jednou v pravém úhlu doprava a po 2 cm byl také v cíli.
  Narýsuj do jednoho obrázku dráhu Ferdy i Pytlíka. Urči, kdo byl v cíli dříve a proč. 12. Poprvé vyšla Knížka Ferdy Mravence v roce ABCD? Že je to trochu divný letopočet? Dobrá, prozradím vám ještě toto:
  Bylo to ve 20. století.
  A + D + C = B
  D - A = A
  Ve kterém roce knížka poprvé vyšla?