škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Projekt Čisté Labe
V současnosti je aktuálním a stále opakovaným tématem vzrůstající dopad průmyslové výroby na životní prostředí. Tento problém se odráží nejen na vzhledu okolní krajiny, ale také na kvalitě a znečištění vodních toků. Labe je jednou z řek, na které leží mnoho průmyslových měst a jedním z nich je také Kolín, který má na kvalitu vody v řece nemalý vliv. Cílem tohoto projektu je zmapovat rozsah vlivu města Kolín na řeku, její okolí a na organismy v ní žijící. Ekologická výchova, péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj je jedním z hlavních pilířů připravovaných školních vzdělávacích programů v souladu s novými kurikulárními dokumenty vstupujícími v účinnost v září 2007.

Projekt Čisté Labe je dlouhodobý projekt pro žáky 5. až 9. ročníků základní školy se zaměřením na ekologii sladkých vod. Monitoring společenstev řek a stojatých vod v závislosti na kvalitě vody a analýza chemického znečištění Labe v Kolíně a blízkém okolí.

Cíle projektu: