škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Logolink
Moduly - cesta k racionálnější výuce
PROJEKT: Moduly - cesta k racionálnější výuce


Logolink
Číslo OP CZ.1.07
Název OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy 01
Název výzvy Středočeský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa 7.1
Název prioritní osy Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7.1.1
Název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání
Stručný obsah projektu Cílem je připravit, ověřit a implementovat modulový systém výuky odborných předmětů oboru ICT - aplikace osobních počítačů. Systém zefektivní výuku "ICT" předmětů, ve kterých se projevuje velká diferencovanost vstupních znalostí žáků. Nová forma organizace výuky umožní učitelům a každému z žáků přizpůsobit vzdělávání v odborné oblasti možnostem žáka, jeho předchozím zkušenostem a dovednostem. Talentovaní studenti získají rozsáhlejší a komplexnější znalosti ve volitelných modulech.
Základem je vytvoření systému povinných a nepovinných modulů, jež obsáhnou, popř. rozšíří výuku odborných předmětů. Určí se rozčlenění modulů do povinných a nepovinných, stanoví se konkrétní obsah všech modulů, způsob ověřování znalostí, vytvoří se materiály pro studium a e-learningová podpora. Nová organizační forma výuky bude implementována do ŠVP a bude pilotně ověřeno fungování navrženého systému. Nedílnou součástí nastavených změn bude také navázání spolupráce s partnery z řad ZŠ a odborných firem.


Naše škola je v tomto projektu školou spolupracující.

Stránky projektu naleznete na adrese http://www.ossp.cz/projekty/2012/moduly-v-ict/