škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Logolink
Veselá třída pro Malawi
Název projektu: Veselá třída pro Malawi
Určení projektu: žáci a žákyně 1. - 9. ročníku školy
Zaměření: Etická výchova - prosociálnost
Cíle projektu: 1. pochopení významu vzdělání
2. rozvoj prosociálnosti
3. získání částky 4.900 na jednu VESELOU TŘÍDU pro Malawi
Trvání: říjen 2012 - květen 2013
Vypracovala: Mgr. Květa Kněžourková
Patron projektu: Mgr. Jana Mikesková


Po ukončení předškolní docházky přicházejí děti do prvních tříd základních škol. Od roku 1995 je v Malawi základní vzdělání zdarma, ale jeho kvalita je nízká, především kvůli nedostatku učitelů, učebních pomůcek a někde i budov. Třídy jsou holé, k dispozici jsou jen učebnice, a často se v nich tísní i 150 žáků. Osobní přístup k jednotlivcům je v podstatě nemožný a ti, kteří k pochopení probírané látky potřebují více učitelovy pozornosti, ji nemohou dostat. Mnozí rodiče nemají ani základní vzdělání a příliš zaměstnaní prací na poli, nedokážou dětem poskytnout potřebnou podporu. Děti, které přicházejí ze školek nabízejících podnětné prostředí a výuku, tak zažívají obrovský propad v kvalitě poskytovaného vzdělání.

Projekt VESELÉ TŘÍDY přináší výrazné zlepšení učebního prostředí do prvních a druhých tříd základních škol.

Nástěnné malby písmen, číslic a dalších pro vzdělávání užitečných a zároveň veselých dekorací významně pomáhají dětem i učitelům. Z tmavých a smutných místností se stávají VESELÉ TŘÍDY. Pozitivní dopad programu spočívá také v tom, že školy, které se do něj chtějí zařadit, musí ve svém okolí vysázet 30 ovocných stromů.

Nezisková organizace boNGO hledá sponzory pro vymalování jednotlivých tříd. Náklady na jednu VESELOU TŘÍDU činí 4.900 Kč a má pozitivní vliv na vzdělání více než tisíce dětí.