škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
Během roku 2008 se podařilo vytvořit podmínky pro kvalitní projektovou výuku se zaměřením na environmentální výchovu. Ze získaných grantových dotací jsme zvýšili efektivitu zpětného třídění odpadu, navýšením počtu a typů odpadových nádob. Za podporu v projektech děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeskému kraji, městu Kolín a TPCA. Ze získaných grantových prostředků spolufinancujeme technické zajištění projektových akcí. Žáci se aktivně zapojují do sběru a třídění odpadu (plasty, hliník, papír, baterie, elektrozařízení). Součástí environmentálních projektů jsou i terénní exkurze a vícedenní akce v přírodě. Iniciování a rozvíjení kladného vztahu dětí k životnímu prostředí je realizováno činností školního přírodovědného kroužku. Ostatní žáci se účastní formou environmentálních projektů v rámci výuky. Žáci prvního stupně se zapojili do praktického třídění odpadu formou soutěže o smajlíky. Pořízením pomůcek a vybavení biologické laboratoře pomohlo k rozvoji environmentáního smýšlení dětí. Materiální prostředky využila většina tříd základní školy, především však žáci druhého stupně při laboratorních a terénních pracích. Vybavenost odborných učeben umožňuje plnohodnotné vzdělávání žáků a podporuje rozvíjení klíčových kompetencí a osvojování nových dovedností. Žáci tak mají možnost prakticky si ověřit a upevnit získané teoretické informace. Pravidelně navštěvujeme zoologické zahrady v okolí (Praha, Liberec, Jihlava). Historicky zaměřené projekty jsou velmi často doplněny o prvky environmentální výchovy. Spolupracujeme s organizacemi zaměřenými na EVVO (Tereza, Ekocentrum Oucmanice...). Součástí výuky EVVO jsou i zahraniční výjezdy (květen 2008 Rumunské hory - Apuseni) ve spolupráci se základními a středními školami. V září proběhl třídenní projekt s environmentálně-historickou tematikou "Od hradu ke hradu" v lokalitách Jižních Čech. Zapojili se do něj žáci 4. třídy a žáci druhého stupně. Na podzim a na jaře žáci aktivně pomáhají s úklidem školní zahrady.

Přehled akcí:Plánované exkurze a výjezdy (jaro - léto 2009):Za finanční podporu v projektech děkujeme:
Středočeský kraj MŠMT Kolín
TPCA Nadace Partnerství