škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Odpad z nebe nespad
Naše škola se zařadila mezi 20 škol, které mají zájem zvýšit informovanost žáků o ekologicky odpovědném nakládání s odpady a podpořit separaci odpadů.
Tento projekt zajišťuje centrum ekologické výchovy Ekodomov Kutná Hora a je spolufinancován z Finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu.
Projekt má několik etap. První je seminář pro pedagogy, jeho cílem je poskytnutí ucelených informací o odpadech a seznámení pedagogů s možnostmi realizace vlastního projektu. Následují odborně vedené interaktivní programy pro žáky. Nejdůležitější etapou je realizace vlastních školních tzv. miniprojektů pro podporu odpovědného nakládání s odpady. Realizace miniprojektů spočívá v plánování, přípravě a uskutečnění konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení nakládání s odpady ve škole.

MiniprojektyII. pololetí
Učitelé mají k dispozici ucelený soubor metodických a pracovních listů, které jsou zpracovány formou přitažlivou pro žáky a které nabízejí pedagogům další možnosti, jak s dětmi dále pracovat. Nedílnou součástí projektu je pořízení nádob a dalších pomůcek, které jednotlivým školám pomohou nastartovat jednoduchou a účelnou separaci odpadů.
Celý průběh projektu bude vyhodnocen na společném závěrečném setkání na konci školního roku. Výstupy z realizace projektu na jednotlivých školách budou shrnuty v Příručce dobré praxe, která bude následně rozdistribuována v elektronické podobě dalším školám a institucím ve Středočeském kraji.