škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Logo
EU peníze školám
PROJEKT: TRADICE A INOVACE SPOLEČNĚ


Číslo OP CZ.1.07
Název OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy 21
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit cost
Prioritní osa 7.1
Název prioritní osy Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 7.1.4
Název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách


Logo1
Cíle projektu


Pro splnění výše vytyčených cílů realizujeme klíčové aktivity v následujících oblastech


V rámci šablony III/2 vytvářejí pedagogové sady vzdělávacích materiálů (DUM) v následujících tematických okruzích


Kontaktní osoba pro zájemce o vytvořené materiály:  Mgr. Helena Kopřivová, helena.koprivova@2zskolin.cz

Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Název podporované aktivity Cíle realizace klíčové aktivity Výstup klíčové aktivity
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Úspěšně proškolený pedagog.
II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na ZŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. Osvědčení o absolvování DVPP.
II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR. Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách. Zlepšení jazykových kompetencí učitelů. Osvědčení o absolvování DVPP.
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. 3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti (v každé sadě je min. 20 DUM) pilotně ověřené v rámci běžné výuky.
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Cílem klíčové aktivity je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. 2 osvědčení o absolvování DVPP.
IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků. 2 osvědčení o absolvování DVPP.
V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků. 2 osvědčení o absolvování DVPP.
VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol. Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti žáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných pro finanční zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb, podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovní. Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na Standardy finanční gramotnosti. 2 osvědčení o absolvování DVPP.
VII/1 Prevence rizikového chování Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je snížit výskyt rizikového chování u žáků ZŠ prostřednictvím programu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole. Výstupem klíčové aktivity jsou minimálně čtyři osmihodinové bloky programu primární prevence. Minimálně čtyři osmihodinové bloky programu primární prevence.