škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Řád školy
I.
Obecné ustanovení:
Vzdělávání na Základní škole Kolín II., Kmochova 943 si vybrali zákonní zástupci spolu se žákem zcela dobrovolně s tím, že právě zde chce získat základní vzdělání. Tímto se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a pracovní podmínky této školy. Základní škola využívá dvě budovy v Kmochově ulici.
Věříme, že jsi žákem vedeným k úctě k člověku a všemu, čím je tato země obdařena, čímž je myšlena příroda nebo duševní a fyzická práce člověka. Pokud tímto způsobem nechceš být připravován pro život a tyto hodnoty nejsou tvými, staneš se v našem kolektivu odlišným a přestaneš zde nacházet své sebeuspokojení.

Máme několik základních pravidel:II.
Život ve škole:
Ve škole a na veřejnosti se každý žák chová tak, aby svým jednáním nepoškozoval jméno svých zákonných zástupců ani jméno školy, do které se rozhodl chodit.

1. Docházka do školy, příchod a odchod ze školy:


2. Přestávky:


3. Chování ve škole:


4. Stravování a polední přestávka:


5. Práva žáků:


6. Práva zákonných zástupců žáků:


7. Povinnosti žáků:
Žáci jsou povinni:

8. Povinnosti zákonných zástupců žáků:
Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

9. Poškození majetku:


10. Další pravidla vnitřního režimu školy:


11. Postup základní školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem:


12. Výchovná opatření

Přijatá opatření směřují k posílení vzájemného pozitivního vystupování a jednání mezi všemi spolužáky a dále k tomu, aby žáci zlepšili svoji přípravu na vyučování, aby do školy chodili připraveni a nezapomínali pomůcky. Na začátku vyučovacího období stanoví vyučující všechny potřebné pomůcky a učebnice, které má žák na hodinu nosit. Toto Opatření k posílení kázně je závazné pro všechny vyučující na 2. stupni. Ve třídách 1. stupně bude plně uplatňováno postupně, plně od 3. ročníku.


13. Práva a povinnosti pracovníků:14. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:


V Kolíně 03. 09. 2018

Mgr. Hana Holcmanová
ředitelka školy