škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Učební plány
Učební plán pro 1. - 5.ročník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Povinné předměty Ročník
1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk a literatura 8 9 9 8 7
Anglický jazyk 1 1 3 3 3
Matematika a její aplikace 4 5 5 5 5
Člověk a jeho svět (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda) 2 2 3 3 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 1 1 1 1 1
Informatika - - - - 1
Týdenní počet hodin 20 22 25 25 26


Dodatek:

Ve 2. a 3.ročníku probíhá v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního plavání.


Učební plán pro 6. - 9.ročník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Povinné předměty Ročník
6. 7. 8. 9.
Český jazyk a literatura 5 5 5 5
Cizí jazyk 3 3 3 3
Matematika a její aplikace 5 5 5 5
Informační a komunikační technologie 1 1 1 0,5
Dějepis 2 2 2 2
Výchova k občanství 1 1 1 1
Fyzika 2 1 2 2
Chemie - - 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 1,5 2
Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Výchova ke zdraví - - 1 1
Člověk a svět práce (Příprava pokrmů, Domácnost, Svět práce) 1 1 0,5 0,5
Volitelný předmět - 2 * 2 ** 2 ***
Týdenní počet hodin 29 30 32 31

Dodatek:

* v 7. ročníku jsou následující volitelné předměty: Ruský jazyk a Německý jazyk.
** v 8. ročníku jsou následující volitelné předměty: Ruský jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk.
*** v 9. ročníku jsou následující volitelné předměty: Ruský jazyk a Německý jazyk.Učební plán pro 6. - 9.ročník
třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Povinné předměty Ročník
6. 7. 8. 9.
Český jazyk a literatura 4 4 4 5
Cizí jazyk 3 3 3 3
Matematika a její aplikace 5,5 6 6 5,5
Informační a komunikační technologie 1 1 1 0,5
Dějepis 2 2 1,5 2
Výchova k občanství 1 1 1 1
Fyzika 2 2 2 2
Chemie - - 2 3
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 1 2 1
Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Výchova ke zdraví - - 1 1
Člověk a svět práce (Příprava pokrmů, Domácnost, Svět práce) 1 1 0,5 0,5
Volitelný předmět - 2 * 2 ** 2 ***
Týdenní počet hodin 28,5 30 32 31,5

Dodatek:

* v 7. ročníku jsou následující volitelné předměty: Ruský jazyk a Německý jazyk.
** v 8. ročníku jsou následující volitelné předměty: Ruský jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk.
*** v 9. ročníku jsou následující volitelné předměty: Ruský jazyk a Německý jazyk.