škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Přehled školních akcí ve školním roce 2018/2019
Předchozí akce Kalendář akcí  

Přijímací zkoušky do 6.ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

proběhnou

22. května 2019 od 10:00


I pro letošní školní rok bude otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Přijímacích zkoušek do matematických tříd se může zúčastnit každý žák 5.ročníku základní školy.
Žáci matematických tříd mají více hodin matematiky, fyziky a chemie. Tito žáci dosahují během školní docházky výborných výsledků v různých soutěžích.
Absolventi matematických tříd většinou nemají problémy s přijetím na jimi vybranou střední školu.
Na stránce učebních plánů se dozvíte více o rozložení předmětů v jednotlivých třídách.
Znění jedné ze starších přijímacích zkoušek k nahlédnutí naleznete na této stránce dále.

soubor doc Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (32 kB)

Přihlášky k přijímací zkoušce do 6.ročníku matematických tříd posílejte na adresu školy:
Základní škola Kolín II
Kmochova 943
Kolín 2
280 02

telefon: 321 722 433
e-mail: info@2zskolin.cz

Vzor přijímací zkoušky z matematiky do 6.třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
 1. Určete neznámé číslo x tak, aby platila rovnost 15 + 3 . x = 36.

 2. Nákladní auto s přívěsem veze pytle brambor. V každém pytli je 50 kg brambor. Na autě je naloženo 75 pytlů a na přívěsu o 25 pytlů méně než na autě. Kolik kilogramů brambor veze auto s přívěsem?

 3. Čtyři děti stojí v řadě za sebou. Adam je první. Bořík stojí mezi Cyrilem a Davidem. David stojí mezi Adamem a Boříkem. Kdo je poslední?

 4. Po proudu ujela loď 2 km 700 m za 10 minut. Za jakou dobu se vrátí do svého přístavu, jestliže při cestě proti proudu ujede za každou minutu o 45 metrů méně?

 5. Pojmenuj následující tělesa:
  A B
  krychle válec
  C D
  kužel kvádr


 6. Při dělení čísla 210 vyšel neúplný podíl 8 a zbytek 18. Určete dělitele.

 7. Prkno dlouhé 4 metry bylo čtyřmi řezy rozděleno na stejné části. Kolik centimetrů měří každá část?

 8. Určete obsah vybarvené části čtverce, který má stranu dlouhou 5 centimetrů.
  čtverec


 9. Na obrázku a) je krychle, na jejíž stěnách jsou čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Číslo 2 je na levé boční stěně, číslo 4 na zadní stěně a číslo 6 na spodní stěně. Doplňte do obrázku b) chybějící čísla, jestliže jde o rozloženou krychli z obrázku a).
  a) b)
  kostka síť kostky


 10. Narýsuj čtverec KLMN, jestliže délka strany KL je 6 cm. Narýsuj přímku p, která rozdělí čtverec na trojúhelník a čtyřúhelník.