Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Dějepis

9. ročník

Stažení Velikost Popis
  
prezentace 1,6 MB 1. světová válka (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,1 MB Ruské revoluce a občanská válka (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 2,9 MB Pařížská mírová konference - Versailleský systém (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,8 MB Společnost národů (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 2,0 MB Odboj a vznik Československa (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,9 MB Kultura první republiky (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,9 MB 2. světová válka 1 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,1 MB 2. světová válka 2 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,5 MB 2. světová válka 3 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,2 MB Protektorát Čechy a Morava 1 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,3 MB Protektorát Čechy a Morava 2 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 2,3 MB Protektorát Čechy a Morava 3 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 3,5 MB Obnovení Československa (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,0 MB Únor 1948 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,3 MB Normalizace (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,4 MB Životní styl v Československu - 40. a 50. léta (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,2 MB Československo v 50. letech 20. století (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,2 MB USA 40. až 70. léta (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,7 MB USA 80. až 90. léta (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,8 MB Světová hospodářská krize (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 1,2 MB Německo 30. léta (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 11,8 MB Totalitní ideologie - komunismus a fašismus (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,7 MB Šoa, holocaust (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,4 MB SSSR 1953 - 1991 (Mgr. Helena Kopřivová)
prezentace 0,7 MB Druhá republika (Mgr. Helena Kopřivová)