Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Matematika

7. ročník - příprava na písemné práce

Na této stránce si můžete stáhnout přípravy k písemným pracem z matematiky.

Stáhni Popis
  
 Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
  
soubor pdfSčítání a odčítání zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfNásobení a dělení zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfSložené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfDruhá mocnina a odmocnina (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPythagorova věta (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfShodnost - věty o shodnosti trojúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfShodnost - konstrukce trojúhelníků podle věty sus a usu (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfRotace (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPosunutí (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPoměr - změna v poměru, rozdělení v poměru (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPoměr - základní tvar, rozdělení úsečky (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPřímá a nepřímá úměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfRovnoběžníky (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfLichoběžníky (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfHranoly (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfProcenta (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfProcenta - slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKruh, kružnice - konstrukce tečny z vnějšího bodu (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfVálec - objem, povrch, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
Stáhni Popis
  
 Třída běžná
  
soubor pdfKvádr a krychle - síť, volné rovnoběžné promítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKvádr a krychle - povrch (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfJednotky obsahu a objemu (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKvádr a krychle - objem (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKvádr a krychle - slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfShodnost - věty o shodnosti trojúhelníků (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfShodnost - konstrukce trojúhelníků podle věty sus a usu (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfStředová souměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfZlomky - rozšiřování, krácení, porovnávání (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfSčítání a odčítání zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfNásobení a dělení zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfSložené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPoměr - rozšiřování, krácení, základní tvar (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPoměr - změna v poměru, rozdělení v poměru (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfProcenta (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfProcenta - slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)