10. září 2022

Výuku zahajujeme v pondělí 26.9. 2022 ve 13 hodin.

Výuka bude probíhat vždy v pondělí ve 3hodinovém bloku s 10minutovou přestávkou, v hlavní budově naší školy ZŠ Kolín II., Kmochova 943.

od 13:00 do 13:45
od 13:55 do 14:40
od 14:50 do 15:35

Paní učitelka Mgr. Blanka Němečková si převezme žáky u hlavního vchodu do budovy vždy ve 12:55 hodin.

Dejte dětem s sebou lehkou svačinu a pití, aby se mohly během výuky občerstvit.

Na adrese
https://cizinci.npi.cz/pripravujeme-pro-skoly-preklady-informaci-pro-rodice-o-naroku-na-jazykovou-podporu/
naleznete vzory žádosti zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy v několika dalších jazycích. Stáhněte si prosím variantu, kterou potřebujete.

S žádostí v „rodném jazyce“ vždy odevzdávejte i žádost v češtině (vyplněné a podepsané obě varianty).
Žádosti shromažďuje vždy vysílající škola žáka. Ta je následně doručí za celou skupinu nejdéle do 21. 09. 2022 do kanceláře naší školy.

Testování úrovně jazykových znalostí provedeme na naší škole. I tak můžete přiložit stručnou charakteristiku žáka.

Z personálních a kapacitních důvodů máme možnost v tuto chvíli otevřít maximálně 2 výukové skupiny.
Obě budou organizovány stejným systémem, ve stejných termínech a časech.

Naše určená škola je specializovaná na mateřský jazyk ukrajinštinu a ruštinu bez možnosti distanční výuky.


Případné dotazy na telefonu: 321 722 433
V Kolíně dne 31.8. 2022
Mgr. Jiří Němeček
ředitel ZŠ Kolín II., Kmochova 94