Vážení zákonní zástupci.

Rád bych vás informoval o přechodu Školní družiny na nový systém vyzvedávání dětí.

Vzhledem k tomu že legislativa na nás klade stále větší nároky na evidenci docházky, nechali jsme se inspirovat některými dalšími školami v Kolíně a zavádíme čipový systémem BELLhop.
Školy, které tento systém již provozují potvrzují, že velkým přínosem je i rychlé propuštění dětí ze školní družiny a tím více řízených aktivit pro děti, které v družině zůstávají.

Níže pod odkazem rekapitulace naleznete harmonogram přechodu na nový systém a jeho hlavní výhody.
Dále žádanku o čipy a předávací protokol.

Věřím,  že přestože každá změna je jistým odklonem od zaběhnutých zvyklostí, proběhne vše bez větších zmatků a nedorozumění a přinese v konečném výsledku maximum pozitivního.

Tímto bych vás chtěl předem požádat o shovívavost a maximální spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Jiří Němeček
ředitel školy

Rekapitulace – harmonogram přechodu na nový systém
Informace pro rodiče
Žádanka o čipy
Předávací protokol