Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Fyzika

7. ročník - laboratorní práce

Na této stránce si můžete stáhnout postupy a protokoly laboratorních prací.

Postup Protokol Popis
  
postup protokol Určení průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Ověření podmínky pro rovnovážnou polohu páky. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Ověření podmínky rovnovážné polohy tělesa na nakloněné rovině. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení součinitele klidového a smykového tření. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Zobrazení předmětu současně ve dvou rovinných zrcadlech. (Mgr. Vladimír Hradecký)