Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Fyzika

9. ročník - laboratorní práce

Na této stránce si můžete stáhnout postupy a protokoly laboratorních prací.

Postup Protokol Popis
  
postup protokol Měření elektrického proudu a elektrického napětí v obvodu. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení elektrického odporu rezistoru. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Ověření indukovaného proudu v obvodu s cívkou. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Ověření činnosti transformátoru. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Stanovení voltampérové charakteristiky polovodičové diody. (Mgr. Vladimír Hradecký)