Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Fyzika

8. ročník - laboratorní práce

Na této stránce si můžete stáhnout postupy a protokoly laboratorních prací.

Postup Protokol Popis
  
postup protokol Určení objemu pevného tělesa užitím Archimédova zákona. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Ověření podmínky plování těles. Měření hustoty hustoměrem. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení hustoty kapaliny. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení tepla přijatého jedním kapalným tělesem a odevzdaného druhým kapalným tělesem při tepelné výměně. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení tepla přijatého kapalným tělesem a odevzdaného pevným tělesem při tepelné výměně. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení skupenského tepla tání ledu určité hmotnosti. (Mgr. Vladimír Hradecký)