Úvod


Od doby, kdy byl z rozkazu krále Přemysla Otakara II. v roce 1257 založen a obehnán hradbami Kolín, se vzhled města mnohokrát podstatně změnil. Ať už k lepšímu – to v době Přemyslovců nebo v době Karlově, či k horšímu v době válek, požárů a moru.

K nejstarším kolínským památkám patří oblast chrámu svatého Bartoloměje. Právě tady v těsném sousedství chrámu a zvonice, přilepená k hradbám na kouřimské jižní straně města, stojí první nejstarší kolínská škola. Školním a církevním účelům sloužila od založení v 2. polovině 14. století a do tereziánské doby.

Budova druhé nejstarší školy stojí při východní zdi chrámového nádvoří. Je o půl století mladší a větší.