Projekt Partnerská škola ČVS – PŠ ČVS


Úvod | Informace | Žlutí | Červení | Modří


Projekt vytvořený pro větší sepětí ČVS a základních škol, které upřednostňují ve svém programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň volejbal. Cílem ČVS je ocenit základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mládeže. Udělením titulu „Partnerská škola ČVS“, uznává ČVS kvalitu tréninkového procesu na základní škole a v neposlední míře i oceňuje přínos vedení základní školy, ředitele školy, ale i řadových učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu. Udělením titulu vytváří pro vedení škol možnost se oficiálně prezentovat vůči státním orgánům (vedení města, kraje), sponzorům a v neposlední řadě rodičovské veřejnosti. Partnerská škola ČVS je titul, který prezentuje kvalitu školy v oblasti sportovního vyžití mládeže.

Z projektu „Partnerská škola ČVS“ vyplývá, že škola obdrží certifikát (osvědčení) o tom, že na škole probíhá výuka volejbalu v různých formách, které ČVS považuje za kvalitní a hodné ocenění. Titul „Partnerská škola ČVS“ se bude udělovat na dvouleté období a poté bude škola titul obhajovat v novém přijímacím řízení.

Základní škola obdrží titul „Partnerská škola ČVS“ na základě splnění těchto podmínek:

 • Na škole probíhá tréninková činnost zaměřená na volejbal na I. stupni
 • Na škole probíhá tréninková činnost zaměřená na volejbal na II. stupni
 • Minimálně 50 žáků této školy je registrováno ve VISu
 • Škola se zúčastní všech soutěží AŠSK zaměřených na volejbal
 • Škola uskuteční pro ostatní školy ve svém regionu jeden seminář zaměřený na problematiku výuky volejbalu na základních školách (metodická pomoc ČVS bude poskytnuta včetně lektorů) nebo uspořádá pro základní školy turnaj v minivolejbalu
 • Škola spolupracuje s oddílem volejbalu na místní úrovni

ČVS poskytne partnerských školám:

 • Certifikát, který škole dává právo nazývat se „Partnerskou školou ČVS“ a prokazovat se tímto certifikátem vůči orgánům státní správy, sponzorům, rodičovské veřejnosti
 • Metodickou pomoc
 • Propagační materiály
 • Uspořádá pro „Partnerské školy ČVS“ dva semináře se zaměřením na volejbal v hodinách Tv
 • Pomoc v podobě volejbalových míčů dle výběru školy v hodnotě 5000 Kč na školní rok
 • ČVS oficiálně vyrozumí zřizovatele školy a umožní předání certifikátu škole za účasti zřizovatele školy a oficiálního představitele ČVS

Dne 05. 09. 2017
Jiří Zach 
Svazový trenér mládeže – chlapci