Zápis do matematické třídy


Přijímací zkoušky do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Kdy:

29. května 2024
od 10:00 hodin

Kde:

Základní škola Kolín II.,
Kmochova 943

I pro letošní školní rok bude otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Přijímacích zkoušek do matematických tříd se může zúčastnit každý žák 5. ročníku základní školy.
Žáci matematických tříd mají více hodin matematiky, fyziky a chemie. Tito žáci dosahují během školní docházky výborných výsledků v různých soutěžích.
Absolventi matematických tříd většinou nemají problémy s přijetím na jimi vybranou střední školu.
Více o rozložení předmětů v jednotlivých třídách se dozvíte v přiloženém souboru zde.
Znění jedné ze starších přijímacích zkoušek k nahlédnutí v přiloženém souboru zde.

Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Přihlášky k přijímací zkoušce do 6. ročníku matematických tříd posílejte na adresu školy:

Základní škola Kolín II
Kmochova 943
Kolín 2
280 02

telefon: 321 722 433
e-mail: info@2zskolin.cz