Školní klub


Hlavním smyslem školního klubu je vyplnit dětem volný čas v době mimo vyučování. Žáci pracují pod odborným dohledem vedoucích kroužků a rodiče se mohou v klidu věnovat svému zaměstnání.

Má-li Vaše dítě zájem, může si vybrat i více kroužků najednou.

Pokud chce žák navštěvovat některý kroužek, přinese vedoucímu kroužku vyplněnou přihlášku, podepsanou zákonným zástupcem. Ten také omlouvá nepřítomnost žáka na kroužku. Za každý kroužek se platí 400 Kč na pololetí.

Pokud žák již nechce kroužek navštěvovat, přinese vedoucímu kroužku vyplněnou odhlášku, podepsanou zákonným zástupcem.

Výjimkou je studovna a knihovna. Do této příležitostné aktivity se žáci nepřihlašují a ani ji neplatí. Ve stanoveném čase mohou pod dozorem používat školní počítačovou učebnu nebo knihovnu.

Kromě školního klubu se mohou žáci realizovat v tvorbě školního časopisu.

Otevřené kroužky školního klubu

Z důvodu opatření proti Covidu-19 nejsou, v letošním školním roce, kroužky otevřeny.