Další zajímavosti


Početnost žáků, okruh žáků, chudinství, nadace, žákovská samospráva, kulturní a sportovní činnost žáků

Kronikáři pečlivě zapisovali a sledovali po dlouhá léta počet zapsaných dětí do školy. Při svém vzniku v roce 1904/5 bylo na západní škole zapsáno 597 dětí. Největšího počtu v období existence školy bylo dosaženo o dva roky později, ve školním roce 1906/7, kdy bylo zapsáno celkem 608 dětí. V následujících letech počet klesal nejprve zvolna, ve dvacátých letech nás zarazí ve školním roce 1925/26 číslo 227 žáků.

Vezmeme-li v úvahu, že se v prvních letech po založení školy neměnil počet tříd, zůstával v pěti ročnících ve dvou paralelkách, pak připadalo na jednu třídu 60 žáků. I při velkých učebnách v nové školní budově musely být hygienické podmínky vyučování velmi špatné. A to už si vůbec nedovedeme představit konkrétní vyučování, opravování sešitů a dalších písemností, zkoušení a prověřování v celém dosahu. Z tohoto hlediska byl jistě ideální počet žáků o 19 let později.

Od roku 1925/26 zase žáků pomalu přibývalo, na začátku třicátých let se počet zapsaných pohybuje kolem 380, s malými výkyvy se udržel až do začátku školního roku 1949/50, kdy prudce vzrostl na číslo 480, a o pět let později chodilo do naší školy už 590 dětí.

Poněvadž do školy patřily obvodem i děti z nedaleké dělnické kolonie Štítar, rozhodl se učitelský sbor zahájit vyvařování obědů a zřídit útulek pro 47 přespolních dětí v době polední přestávky a špatného počasí. Tak vznikla dnešní školní jídelna a družina v budově vzdálené asi 200 m od hlavního objektu. Patří k ní i rozlehlá zahrada pro hry a pohyb dětí v odpoledních hodinách.