Časopis


Druhé číslo – 2018/2019

Informace o časopise

Časopis byl vydán v březnu roku 2019.
Titulní stránku nakreslila Eliška Chalupová (IX.A).