Časopis


První číslo – 2022/2023

Informace o časopise

Nová redakční rada z řad deváťáků vám, spolu se svými mladšími spolupracovníky, po několika letech přináší opět časopis Dvojka.

Časopis byl vydán v prosinci roku 2022.


2022/2023

2019/2020