Časopis


Druhé číslo – 2018/2019

Informace o časopise

Časopis byl vydán v prosinci roku 2019.
Titulní stránku nakreslila Karolína Kysilková (VIII.B).


2019/2020