Časopis


Druhé číslo – 2020/2021

Informace o časopise

Ve školním roce 2020/2021 vytvořila paní učitelka Hana Žaludová se svými páťáky dvě čísla časopisu. Zde je druhé z nich.

Časopis byl vydán v prosinci roku 2020.


2019/2020