Zaměstnanci


JménoTřídaKonzultační hodinyAprobaceFunkceE-mail
Coubalová Monika Mgr.VIII.Astředa 08:55 - 09:40, sklad učebnic (č. 11)Čj, OvVýchovný poradce
Třídní učitel na 2. stupni
monika.coubalova@2zskolin.cz
Černý Petr Mgr.V.Bčtvrtek 14:00 - 15:00, kabinet 1. stupně (č. 28)Učitelství 1.stupněTřídní učitel na 1. stupnipetr.cerny@2zskolin.cz
Drahozalová Radka Mgr.úterý 13:40 - 14:25, kabinet (č. 45)HvVyučující na 2. stupni radka.drahozalova@2zskolin.cz
Foffová Sandra Mgr.VII.Aúterý 08:55 - 09:40, sborovna (č. 24)Čj, DVyučující na 2. stupni
Třídní učitel na 2. stupni
sandra.foffova@2zskolin.cz
Holcmanová Hana Mgr.úterý 08:00 - 08:45, kancelář (č. 25a)M, ZtZástupkyně ředitele školy
Vyučující na 2. stupni
hana.holcmanova@2zskolin.cz
Hradecká Marcela Mgr.VIII.Bčtvrtek 10:00 - 10:45, sborovna (č. 24)Př, Ch, AjTřídní učitelka na 2. stupnimarcela.hradecka@2zskolin.cz
Hradecký Vladimír Mgr.IX.Astředa 08:00 - 08:45, sborovna (č. 24)M, FMetodik informačních technologií
Třídní učitel na 2. stupni
vladimir.hradecky@2zskolin.cz
Hujerová Iva Mgr.III.Bčtvrtek 12:45 - 13:30, sborovna školní družinyUčitelství 1.stupněTřídní učitelka na 1. stupniiva.hujerova@2zskolin.cz
Jarošová Iva Bc.středa 12:00 - 12:30, kabinet (č. 45)TvVyučující na 2. stupniiva.jarosova@2zskolin.cz
Kárová Kateřina Mgr.čtvrtek 10:00 - 11:00, sborovna (č. 24)Tv, Nj, VoVyučující na 2. stupnikaterina.karova@2zskolin.cz
Kopřivová Helena Mgr.Čj, DKoordinátor ŠVP
Vyučující na 2. stupni
helena.koprivova@2zskolin.cz
Korečková Iveta Mgr.VI.Bčtvrtek 11:50 - 12:35, sborovna (č. 24)Nj, Aj, ZTřídní učitelka na 2. stupniiveta.koreckova@2zskolin.cz
Kozderová Nikola Bc.AjVyučující na 2. stupninikola.kozderova@2zskolin.cz
Kroupová Zdeňka PaedDr.úterý 07:00 - 07:45, kabinet (č. 45)Aj, Učitelství 1.stupněVedoucí metodického sdružení cizích jazyků
Vyučující na 2. stupni
zdenka.kroupova@2zskolin.cz
Krulická Kateřina Mgr.V.Ačtvrtek 08:55 - 09:40, kabinet 1. stupně (č. 28)Učitelství 1.stupněTřídní učitelka na 1. stupnikaterina.krulicka@2zskolin.cz
Kysilková Monika Mgr.IX.Búterý 12:45 - 13:30, kabinet (č. 45)M, Př, RjTřídní učitelka na 2. stupnimonika.kysilkova@2zskolin.cz
Linhartová Jana Mgr.VI.Cúterý 11:50 - 12:35, sborovna (č. 24)M, FVedoucí metodického sdružení matematiky, fyziky a informatiky
Třídní učitelka na 2. stupni
jana.linhartova@2zskolin.cz
Mikšovská Ivana Mgr.II.Búterý 07:00 - 07:45, učebna (č. 13)Učitelství 1.stupněTřídní učitelka na 1. stupniivana.miksovska@2zskolin.cz
Němeček Jiří Mgr.pondělí 10:00 - 11:00, ředitelna (č. 26)Tv, MŘeditel školy
Vyučující na 2. stupni
jiri.nemecek@2zskolin.cz
Němečková Blanka Mgr.I.Aúterý 07:00 - 07:45, kabinet 1. stupně (č. 28)Učitelství 1.stupněTřídní učitelka na 1. stupniblanka.nemeckova@2zskolin.cz
Novotná Eva Bc.IV.Aúterý 12:45 - 13:30, učebna (č. 12)Učitelství 1.stupněTřídní učitelka na 1. stupnieva.novotna@2zskolin.cz
Opová Martina Mgr.IV.Bstředa 10:55 - 11:40, kancelář (č. 25b)Učitelství 1.stupněZástupkyně ředitele školy
Metodik primární prevence
Vedoucí metodického sdružení 1. stupně
Třídní učitelka na 1. stupni
martina.opova@2zskolin.cz
Přichystalová Lucie Mgr.VI.Astředa 10:55 - 11:40, sborovna (č. 24)Vv, PřTřídní učitelka na 2. stupnilucie.prichystalova@2zskolin.cz
Šafránková Petra Mgr.III.Apondělí 12:45 - 13:30, kabinet 1. stupně (č. 28)Učitelství 1.stupněTřídní učitelka na 1. stupnipetra.safrankova@2zskolin.cz
Šetinová Martina Mgr.I.Bčtvrtek 11:40 - 12:25, sborovna školní družinyUčitelství 1.stupněTřídní učitelka na 1. stupnimartina.setinova@2zskolin.cz
Škarvada Vladimír Mgr.úterý 07:00 - 07:45, kabinet (č. 45)Př, ChKoordinátor EVVO
Vedoucí metodického sdružení přírodopisu a výchovy ke zdraví, chemie, zeměpisu a tělesné výchovy
Vyučující na 2. stupni
vladimir.skarvada@2zskolin.cz
Záhorová Michaela Mgr.úterý 07:00 - 07:45, kabinet (č. 45)Fj, VvVyučující na 2. stupnimichaela.zahorova@2zskolin.cz
Zoubek Miroslav Mgr.VII.Bstředa 08:55 - 09:40, sborovna (č. 24)Čj, DVedoucí metodického sdružení českého jazyka a společenských věd
Třídní učitel na 2. stupni
miroslav.zoubek@2zskolin.cz
Zoubková Kateřina Mgr.Př, Rv, Z, AjVyučující na 2. stupnikaterina.zoubkova@2zskolin.cz
Žaludová Hana Mgr.II.Astředa 07:00 - 07:45, sborovna školní družinyUčitelství 1.stupněTřídní učitel na 1. stupnihana.zaludova@2zskolin.cz
Přibylová Jana Mgr.Školní poradenské pracoviště 4. patroŠkolní psychologpsycholog@2zskolin.cz
Břicháčová MichaelaVychovatelkamichaela.brichacova@2zskolin.cz
Havelová IlonaVedoucí vychovatelkailona.havelova@2zskolin.cz
Šotolova KateřinaVychovatelkakaterina.sotolova@2zskolin.cz
Hermanová PetraAsistentka pedagogapetra.hermanova@2zskolin.cz
Holanová JanaAsistentka pedagoga, vychovatelkajana.holanova@2zskolin.cz
Kovandová DanaAsistentka pedagogadana.kovandova@2zskolin.cz
Loumanová MonikaAsistentka pedagogamonika.loumanova@2zskolin.cz
Nevyjelová IvaAsistentka pedagogaiva.nevyjelova@2zskolin.cz
Pitterová MartinaAsistentka pedagogamartina.pitterova@2zskolin.cz
Sládečková VěraAsistentka pedagogavera.sladeckova@2zskolin.cz
Tůmová KateřinaAsistentka pedagoga, vychovatelkakaterina.tumova@2zskolin.cz

M – matematika, Zt – základy techniky, Čj – český jazyk, Ov – občanská výchova, F – fyzika, Aj – anglický jazyk, Inf – informatika, Fj – francouzský jazyk, – přírodopis, Ch – chemie, Nj – německý jazyk, Tv – tělesná výchova, D – dějepis, Hv – hudební výchova, Rj– ruský jazyk, Vv – výtvarná výchova, Rv – rodinná výchova, Z – zeměpis

Nepedagogičtí pracovníci

JménoFunkceE-mail
Kubrycht JanŠkolníkskolnik@2zskolin.cz
Chalupová RenataUklízečka
Kolovecká EvaUklízečka
Kovandová DanaUklízečka
Šustrová MarieUklízečka
Vnuková AlenaUklízečka
Brázdová JaroslavaVrátná
Náhlovská GabrielaSekretářkagabriela.nahlovska@2zskolin.cz
Výborná ZuzanaSekretářkasekretarka2@2zskolin.cz
Ing. Novotná DanielaHospodářka, Účetníhospodarka@2zskolin.cz
Hypešová BlankaVedoucí školní jídelnyjidelna@2zskolin.cz
Machurková MonikaKuchařka
Prokůpková JitkaKuchařka
Slezáková RomanaKuchařka
Zelinková LenkaKuchařka