Aktuální ročník


IV. ročník dějepisné soutěže

Pro žáky 6. – 9. ročníků základních škol a nižší stupeň gymnázií.

Termín a místo soutěže:
29. 03. 2023

Základní škola Kolín II., Kmochova 943

Registrace: 13:30 hodin
Začátek soutěže: 14:00 hodin
Předpokládané vyhlášení výsledků: nejpozději 16:30 hodin

Ke stažení:
Letáček soutěže bude vystaven před soutěží.

Jak se bude soutěžit + vzorové materiály:
Soutěž je koncipována pro 4členné týmy žáků 6.-9.ročníku (primy-kvarty). Tým by měl být tvořen vždy jedním žákem z každého ročníku.
1. týmová práce – týmové řešení vědomostních úkolů (vzorové materiály – zadánířešení)
2. ročníkový didaktický test – samostatná práce; obsah testu odpovídá příslušnému ročníku (vzorové materiály – zadánířešení)
3. týmová práce s mapou – zakreslování historických území a měst do slepé mapy (vzorové materiály – zadánímapařešení)
4. týmová práce s fotografiemi – porovnávání historických fotografií (vzorové materiály – zadánífotografiekarikaturařešení)

Přihlášky:
Přihlaste se do dd. mm. rrrr
e-mail: miroslav.zoubek@2zskolin.cz
Do předmětu napište: BART
Přihláška do soutěže

Soutěž je pořádána za finanční podpory města Kolína.

Těšíme se na Vaši účast.

Bart logo