Učebny


Třídy naší školy jsou vybaveny mnoha pomůckami, fyzického i digitálního charakteru, a stále se doplňují či obnovují. To vše je ještě umocněno speciálním zaměřením veškerých učeben 2. stupně. Na prvním místě jmenujme učebnu matematiky a učebnu pro fyziku a chemii, která je vybavena napevno přidělanými lavicemi s vlastním přívodem vody a elektřiny pro provádění příslušných experimentů během laboratorních hodin. Neméně je vybavena i učebna přírodopisu, která k výuce poskytuje nejen 3D modely, ale i vizualizér a mikroskopy s elektrickým osvětlením. Učebna zeměpisu je mimo soubory map a atlasů vybavena jako jediná jednolavicemi.
Stranou však nezůstávají ani třídy humanitních předmětů. V první řadě jmenujme učebnu anglického jazyka, jež funguje i jako školní knihovna. Ta je každoročně obohacována o nové knižní přírůstky zejména z posledních let. V učebně českého jazyka, která je rovněž i učebnou výchovy k občanství, nalezneme mimo jiné i knihovnu se slovníky a pravidly českého pravopisu. Třída dějepisu je svou vybaveností srovnatelná s výše zmíněnou učebnou zeměpisu. Naprostou samozřejmostí je vybavení každé učebny, vyjma třídy výtvarné výchovy, interaktivní tabulí a dataprojektorem.
V souvislosti s technologiemi představme učebnu informatiky. Ta je vybavena dvaceti počítači zapojenými do počítačové sítě a s vysokorychlostním připojením k internetu. Součástí vybavení je i tiskárna, skener a kopírka, které žáci mohou využívat pro tvoření svých prací. Jeden den v týdnu je odpoledne otevřena v této třídě studovna pro žáky. V nedávné době byla uvedena v provoz školní kuchyňka s takovými spotřebiči, jako jsou lednička, mrazák, myčka, sporák či mikrovlnná trouba. Vrcholem všeho je keramická pec, využívávaná oběma stupni při práci na rozličných dílech, jež jsou v průběhu roku prodávány.
Ve školním roce 2019/2020 proběhla přeměna podkroví budovy školy na další patro s učebnami. Jedná se o počítačovou, přírodovědnou a jazykovou učebnu. Všechny jsou vybaveny dataprojektory a poslední dvě jmenované i interaktivními tabulemi. Nová počítačová učebna s 31 počítači poskytne místo pro každého žáka ve třídě. Počítače jsou dále v každé lavici v jazykové učebně, což přispívá k větší interaktivnosti výuky cizích jazyků. Katedra přírodovědné učebny je přívodem vody a elektřiny uzpůsobena k demonstraci různých pokusů. Součástí inventáře této učebny jsou i sady stavebnic podporující rozvoj vizuální představivosti u žáků. Po skončení přestavby se naše škola stala ryze bezbariérovou. V každém patře je vstup do výtahu a v půdní vestavbě byly vybudovány i bezbariérové toalety. Novostavba poskytuje i zázemí pro školní psycholožku a pro pedagogy, kteří k výuce v nových učebnách mají nejblíže.

Mgr. Miroslav Zoubek