Učebny


Třídy naší školy jsou vybaveny mnoha pomůckami, fyzického i digitálního charakteru, a stále se doplňují či obnovují. To vše je ještě umocněno speciálním zaměřením veškerých učeben 2. stupně. Na prvním místě jmenujme učebnu matematiky a učebnu pro fyziku a chemii, která je vybavena napevno přidělanými lavicemi s vlastním přívodem vody a elektřiny pro provádění příslušných experimentů během laboratorních hodin. Neméně je vybavena i učebna přírodopisu, která k výuce poskytuje nejen 3D modely, ale i vizualizér a mikroskopy s elektrickým osvětlením. Učebna zeměpisu je mimo soubory map a atlasů vybavena jako jediná jednolavicemi.

Stranou však nezůstávají ani třídy humanitních předmětů. V první řadě však jmenujme jednu z učeben prvního stupně, jež funguje i jako školní knihovna. Ta je každoročně obohacována o nové knižní přírůstky zejména z posledních let. V učebně českého jazyka, která je rovněž i učebnou výchovy k občanství, nalezneme mimo jiné i knihovnu se slovníky a pravidly českého pravopisu. Třída dějepisu je svou vybaveností srovnatelná s výše zmíněnou učebnou zeměpisu. Naprostou samozřejmostí je vybavení každé učebny interaktivní tabulí a dataprojektorem.

Další specializovanou učebnou je školní kuchyňka, vybavená spotřebiči, jako jsou lednička, mrazák, myčka, sporák či mikrovlnná trouba. Vrcholem všeho je keramická pec, využívávaná oběma stupni při práci na rozličných dílech, jež jsou v průběhu roku prodávány.

Ve školním roce 2019/2020 proběhla přeměna podkroví budovy školy na další patro s učebnami. Jedná se o počítačovou, přírodovědnou a jazykovou učebnu. I zde jsou všechny vybaveny dataprojektory a poslední dvě jmenované i interaktivními tabulemi. Nová počítačová učebna s 31 počítači poskytuje místo pro každého žáka ve třídě. Počítače jsou dále v každé lavici v jazykové učebně, což přispívá k větší interaktivnosti výuky cizích jazyků. Katedra přírodovědné učebny je přívodem vody a elektřiny uzpůsobena k demonstraci různých pokusů. Součástí inventáře této učebny jsou i sady stavebnic podporující rozvoj vizuální představivosti u žáků. Po skončení přestavby se naše škola stala ryze bezbariérovou. V každém patře je vstup do výtahu a v půdní vestavbě byly vybudovány i bezbariérové toalety. Novostavba poskytuje i zázemí pro školní psycholožku a pro pedagogy, kteří k výuce v nových učebnách mají nejblíže.

V létě 2023 byl prostor dosavadní sborovny přeměn na učebnu, která je uzpůsobena pro práci s mobilní počítačovou učebnou. Jedná se o nabíjecí box s 29 notebooky, který je možné převážet po celé škole. V rámci projektu Plán národní obnovy škola zakoupila i dva sety mobilní tabletové učebny s počtem 30 tabletů pro hlavní budovu školy a 20 tabletů pro třídy umístěné v budově školní jídelny. Nová sborovna, umístěná v prvním patře v sousedství kanceláře školy, byla vybavena novým nábytkem a kuchyňským koutem, jenž pedagogům skýtá velice příjemné zázemí. Zrušením malé třídy v prvním patře vznikly dvě oddělené kanceláře pro zástupce ředitele školy, které jsou rovněž propojeny s ředitelnou a kanceláří školy.

Mgr. Miroslav Zoubek