Žákovský parlament


Žákovský parlament Základní školy Kolín II., Kmochova 943

Co je to žákovský parlament?

Žákovský parlament je nástroj občanského vzdělávání na ZŠ, který pomocí zážitkové pedagogiky připravuje žáky na život v demokratické společnosti díky rozvoji jejich občanských kompetencí v oblasti dovedností (jak na to?) a postojů (proč to má smysl?).

Smysl ŽP

Rozvíjet kompetence žáků (dovednosti a postoje).
Zvyšovat zájem o komunitu a učit se ji ovlivňovat.
Podpořit je v realizaci svých potřeb a řešení svých problémů v bezpečném prostředí.
Zlepšit klima ve škole směrem k otevřenosti a partnerství.
Rozvíjet demokracii na škole.

Pro školní rok 2023/2024 byli zvoleni za jednotlivé třídy tito žáci:

V. A
Marie Vaníčková
Milan Vočadlo

V. B
Matyáš Hleba
Berenika Třešňáková

VI. A
Kateřina Smrčková
David Keltner

VI. B
Štěpán Talich
Adam Topinka

VI. C
Eliška Smolíková
Vanesa Špičková

VII. A
Melisa Antošová
Jiří Biško

VII. B
Veronika Teplá
Vincent Kopecký

VIII. A
Lukáš Gallistl
Tereza Antošová

VIII. B
Viktor Kubelka
Filip Metzl

IX. A
Adéla Bělková
Lucie Štěpánová

IX. B
Vladimíra Lubinová
Alena Smrčková

Koordinátorky žákovského parlamentu: Mgr. Martina Opová, Mgr. Kateřina Zoubková

Kontaktní e-mail: parlament@2zskolin.cz

Zápisy z jednání žákovského parlamentu

Zápis z 1. jednání
Zápis z 2. jednání
Zápis z 3. jednání
Zápis z 4. jednání
Zápis z 5. jednání
Zápis z 6. jednání
Zápis z 7. jednání
Zápis z 8. jednání
Zápis z 9. jednání
Zápis z 10. jednání
Zápis z 12. jednání
Zápis z 13. jednání