Soutěž Plus


Informace o soutěži PLUS

Soutěž PLUS byla původně určena žákům čtvrtých ročníků základních škol. S přechodem pátého ročníku na 1.stupeň základní školy, je tato soutěž určena pro žáky pátých ročníků.

Soutěž se koná v budově 2.základní školy Kolín v předem oznámeném termínu. Žáci během hodiny řeší připravené příklady (podívejte se na zadání jednotlivých ročníků). Vítězové bývají odměněni věcnými cenami.

Soutěž probíhá za podpory města Kolín.

Úspěšní řešitelé soutěže budou bez konání přijímacích zkoušek přijati do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů zde.