Soutěž Plus


Informace o soutěži PLUS

Soutěž PLUS byla původně určena žákům čtvrtých ročníků základních škol. S přechodem pátého ročníku na 1.stupeň základní školy, je tato soutěž určena pro žáky pátých ročníků.

Soutěž se koná v budově 2.základní školy Kolín v předem oznámeném termínu. Žáci během hodiny řeší připravené příklady (podívejte se na zadání jednotlivých ročníků). Vítězové bývají odměněni věcnými cenami.

Soutěž probíhá za podpory města Kolín.

Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů zde.