Družina


Školní družina se nachází v prvním patře budovy v Kmochově ulici č. 124. Průměrně ji každoročně navštěvuje 110 dětí z prvních až třetích tříd. Školní družina je zařízení, kde děti tráví volný čas. Provoz začíná ranním pobytem v budově školy a v budově družiny v 6:30 hodin a končí v 7:45 hodin. Odpolední činnosti jsou zahájeny v 11:45 hodin a končí v 16:30 hodin v budově družiny. Pobyt ve školní družině končí předáním dítěte zákonnému zástupci.
Odpoledne je rozděleno na několik pravidelných činností. Nejprve odpočíváme: relaxace na koberci, montáže stavebnic, čtení pohádek (hlavně ti nejmenší – žáci z 1. a 2. tříd). Po odpočinku následují sportovní, výtvarné a pracovní činnosti. Chodíme s dětmi na vycházky – lesopark Borky, Kmochův ostrov nebo na školní zahradu. V zimních měsících chodíme bruslit na umělé kluziště. Na jaře navštěvujeme dopravní hřiště. Spolupracujeme s dětskou knihovnou, kam docházíme jednou za měsíc. Podle aktuální nabídky chodíme na dětská filmová představení, pořádáme celodružinové akce – výlety, karneval nebo „veselé bubnování“. Při školní družině pracují kroužky – keramický, kuchařský, sportovní a výtvarné techniky.
Součástí školní družiny je stravování ve školní jídelně. Obědy se platí převodem z účtu paní hospodářce a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. Jídelníčky jsou k dispozici na stránkách školy nebo přímo ve školní družině.
Finanční poplatek za školní družinu na jedno pololetí je 750 Kč.
Do družiny děti musí mít bačkory a sportovní oblečení na ven. Prosíme oblečení u dětí z prvních tříd označit, aby se stejné nebo zapomenuté věci daly identifikovat. Na všechny věci děti potřebují textilní sáčky. Děti, které budou ve školní družině celé odpoledne, by měly mít svačinu. Podrobnější informace podá každá vychovatelka konkrétního oddělení.
Ve školní družině slouží pro vyzvedávání dětí čipový systém „Bellhop“.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí zde.