Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Atletický pohár AŠSK

19. září. 2023 Dne 19. 9. 2023 jsme se zúčastnili atletického poháru AŠSK. Naše sedmnáctičlenná výprava měřila síly s ostatními žáky druhého stupně kolínských základních škol ve sprintu, vytrvalostním běhu, skoku dalekém, skoku do výšky, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem. Nejlépe si dnes vedl Marek Bareš, který vybojoval stříbro ve skoku vysokém (157 cm) a …

Číst více
Aktuality

Září ve IV.B

12. září. 2023 Nový školní rok jsme začali ve IV. B netradičně. Nejprve jsme využili pěkného počasí a zjistili, že učení venku je mnohem zábavnější než v lavici. Při volbách do školního parlamentu jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli zodpovědnou funkci volební komise. Na dopravním hřišti jsme se naučili a v praxi i procvičili, jak …

Číst více
Aktuality

Seznamovací den – VI.A, VI.B a VI.C

7. září 2023 V 8.15 jsme se sešli na vlakovém nádraží v Kolíně. Vyrazili jsme vlakem do Hatí, odkud jsme pokračovali pěšky kolem Vavřineckého rybníka do tábořiště T. K. Průzkumník. Tam na nás čekaly zajímavé aktivity. Začali jsme stanovištěm „Lesní abeceda“. Zde jsme se rozdělili do skupin. Každá pak měla za úkol najít v lese věc či rostlinu …

Číst více
Aktuality

II.A + II.B Ukončení školního roku ve školní družině

23. a 28. červen 2023 Děti z II. ročníků zakončily docházku do družiny aktivním pohybem. Návštěva dopravního hřiště přiměla všechny zúčastněné připomenout si dopravní značky a pravidla silničního provozu. Oddychovou, ale zároveň sportovní činností byl minigolf v areálu Vodního světa. Všem se tyto akce líbily a můžeme je doporučit na volné prázdninové dny. Bc. Iva …

Číst více
Aktuality

Osmáci v ZOO

27. červen 2023 Poslední školní týden jsme odlehčili exkurzí do ZOO Jihlava. Počasí nám přálo, úmorná vedra vystřídalo polojasno, cesta proběhla bez potíží, fauna i flóra nás uvítaly s úsměvem a výlet hodnotíme na jedničku. S hvězdičkou. Děkujeme p.uč. Škarvadovi za jeho organizaci, p. uč. Kysilkové za doprovod a těšíme se na další podobné akce v příštím …

Číst více
Aktuality

I.A – Výroba srdíček pro charitativní akci „Pomáháme srdcem“

červen 2023 Naše třída ŠD I. A  v měsíci červnu vyráběla srdíčka na charitativní akci pro Domácí hospic Srdcem v Kolíně. Tento hospic poskytuje zdravotní a paliativní péči pacientům nevyléčitelně nemocným a v poslední fázi života. Jsme moc rádi, že jsme se mohli podílet na této akci a určitě zase něco společně vyrobíme. Ilona Havelová, …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS