Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogickým pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky.


Aktuality


Aktuality

Matematická soutěž PLUS

3. duben 2019 Dne 3. 4. se sešlo 91 žáků z 12 škol z Kolína a okolních měst a vesnic, aby se již po dvacáté páté pokusili být nejlepší v matematické soutěži PLUS pro 5. ročníky. Během jedné hodiny se soustředili na vyřešení deseti příkladů, které nepatří zrovna k typickým. Každý účastník si odnesl nejen …

Číst více
Aktuality

Výlet do Národního technického muzea

2. duben 2019 V úterý 2. 4. 2019 jsme vyrazili do Prahy konkrétně do Národního technického muzea.Nejdříve jsme si jen tak krátce prohlédli VÝSTAVNÍ SÁL DOPRAVY. Poté jsme dostali pracovní listy, ve kterých byly otázky, na které jsme díky vědomostem získaným na výstavě odpovídali. V 10:50 jsme měli vyhodnocení našich odpovědí a taky přišel čas na …

Číst více
Aktuality

Březen, měsíc knihy

31. březen 2019 Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou a vítáme mezi námi jaro. Mimo to však oslavujeme knihy, které jsou nekonečným zdrojem poznání. Jak řekl Jan Amos Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“Jedním ze záměrů naší školy je naučit děti …

Číst více
Aktuality

Polabské muzeum Poděbrady

29. březen 2019 Poslední březnový pátek děti z I.A a I.B vyjely na výlet do Polabského muzea v Poděbradech, kde probíhá velikonoční výstava kraslic. Děti si pod vedením lektorky vyzkoušely zdobení kraslic včelím voskem. Všem se velikonoční tvoření moc líbilo. Jana Holanová, Bc. Iva Jarošová, vychovatelky

Číst více
Aktuality

O nejlepší pohybovou skladbu 2018-2019

29. březen 2019 Dne 29. 3. 2019 se děvčata z 8. B – Zuzka Höfnerová a Eliška Jahodářová zúčastnila taneční soutěže pořádané na ZŠ Lipanská. Dívky si samy složily sestavu, kterou na hodinách TV secvičily. Jejich odvaha a píle byly po zásluze ohodnoceny. Vytančily si krásné 2. místo v silné konkurenci. Gratulujeme! Bc. Iva Jarošová, …

Číst více
Aktuality

Sálová kopaná

21. a 26. březen 2019 Během měsíce března proběhly turnaje v sálové kopané. Naši žáci si v kvalifikačních zápasech v kategorii 6.-7. tříd i 8.-9. tříd vedli takřka totožně. Ze skupiny se oběma kategoriím podařilo postoupit do finále s velkou dávkou štěstí. Ve finálovém klání si bohužel osmáci s deváťáky „vytáhli“ černého Petra. Skončili tak …

Číst více

Partneři naší školy jsou: