Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

6. A – první dny ve škole

3. září 2021 Žáci 6. A jsou zpátky ve škole. Protože se někteří neznali, přišli noví spolužáci z jiných škol i tříd, bylo potřeba se něco o sobě více dozvědět. Pátek 3. září začal tedy v duchu poznávacích a kontaktních her, trochu se i přemýšlelo a řešily se hlavolamy. Hry proběhly v přátelské atmosféře a s úsměvy na rtech. …

Číst více
Aktuality

Přivítání prvňáčků

1. září 2021 Letošní slavnostní přivítání prvňáčků 1. září bylo neobyčejné. Stejně jako v loňském roce bylo posunuto na 9. hodinu kvůli koronavirovým opatřením, avšak novopečené prvňáčky přivítal na obou pracovištích nový pan ředitel. Prvňáčky mezi sebou vítáme samozřejmě i my ostatní, starší spolužáci, učitelé a ostatní pracovníci školy, a přejeme jim do nadcházejících let jen …

Číst více
Aktuality

Piknik u medvědů – III. a IV. B

29. června 2021 Dokážete si představit lepší zakončení školního roku než společný piknik v přírodě? My ne, a proto jsme v úterý 29. 6. vyrazili do lesoparku Borky, kde jsme s kolínskými medvědy prožili předposlední červnové dopoledne. Příjemné prožití letních prázdnin přejí žáci III. a IV. B s Mgr. Ivanou Mikšovskou a Mgr. Kateřinou Zoubkovou Mgr. Ivana Mikšovská a …

Číst více
Aktuality

Rok ve školní družině

29. června 2021 Družina nás baví, chodíme sem rádi – jsme báječní kamarádi.Uteklo to jako voda… no, velká škoda.Tvoříme tu, malujeme, přátelství tím pilujeme.Školní rok je za námi a prázdniny před námi.Budeme se těšit zase v září. Děti I. A, I. B, II. A, III. B

Číst více
Aktuality

Bowling – VII. B

29. června 2021 Školní rok jsme ukončili shozením co největšího počtu kuželek, které pro nás znamenaly všechny špatné vzpomínky, chvilky, zážitky… V září nastoupíme s čistou hlavou a plní sil. Mgr. Jana Linhartová, učitelka

Číst více
Aktuality

Školní výlet VI. B

24. června 2021 Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se třída VI. B za doprovodu třídní učitelky Mgr. Moniky Kysilkové a učitele přírodopisu Mgr. Vladimíra Škarvady vydala na školní poznávací výlet. Autobus nás vyložil v obci Hradišťko II, nedaleko přírodní rezervace Louky u rybníka Proudnice, jejíž dominantou jsou bezkolencové a ovsíkové louky a slatiniště a ptactvo vázané …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS