Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

IX. AB – Den pro školu

20. prosinec 2022 Těsně před vánočními prázdninami si žáci devátých ročníků povídali s Janem Kašturou, zakladatelem a spolumajitelem společnosti vyvýjející software, na téma založení a udržení firmy, vzájemné komunikace mezi majiteli firmy i mezi zaměstnanci a všeho dalšího, co se tohoto tématu týká. Žáky také zajímaly investice a investování, platy, volné chvíle majitelů i zaměstnaců, …

Číst více
Aktuality

Školní družina v muzeu

6. a 15. prosinec 2022 V období adventu děti z prvních a druhých tříd navštívily vánoční výstavu v Regionálním muzeu v Kolíně. Prohlédly si vánoční výzdobu v měšťanských domech a seznámily se s vánočními tradicemi a obyčeji českého venkova. Po zajímavém vyprávění paní lektorky prošly děti soukromou výstavou papírových betlémů. V tvořivé dílničce si malí …

Číst více
Aktuality

Krajské turnaje ve florbale

7. a 13. prosinec 2022 Naši deváťáci se probojovali do krajského turnaje v Kladně, který probíhal 7. 12. 2022. Zahráli si s výbornými týmy, které prověřily naši bojovnost a taktiku hry. Všichni hráli podle svých možností. Bohužel chybělo to pověstné sportovní štestíčko. Nepřivezli žádnou medaili, ale získali další zkušenosti, které mohou uplatnit na Kolínských sportovních …

Číst více
Aktuality

Čertovské odpoledne v družině

9. prosinec 2022 V pátek 9. prosince proběhlo v družině čertovské odpoledne. Děti se převlékly za malé čertíky a andílky. Odpoledne jsme zahájili čertí školou, kde jsme si povídali, co všechno víme o pekle a o čertech. Následovala zábava v podobě čertích her a losování vstupenek do pekla, které si děti samy nakreslily. Velkým překvapením …

Číst více
Aktuality

Bruslení dívek VI. A a VI. B

1. a 8. prosinec 2022 Dne 1. a 8. prosince jsme šly bruslit do Vodního světa Kolín. Nováčci se seznámili s bruslemi, ostatní se rozbruslili. Většina z nás si to docela užila. Mnoho dívek doufá, že budeme moct jít i příští rok. Denisa Holoubková, VI. B

Číst více
Aktuality

Mikulášské obchůzky

5. prosinec 2022 Na naší škole se konaly tradiční mikulášské obchůzky. Žáci IX. ročníků se převlékli do kostýmů andělů a čertů. Společně pod vedením Mikuláše navštívili děti z 1. stupně a z nedaleké mateřské školy. Ptali se jich, zda byly po celý rok hodné, zda mají úkolníčky a plní si své školní povinnosti. Hodné děti …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS