Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Západka na volejbalovém turnaji Zlatá křída

4. prosinec 2021 V sobotu 4.12. 2021 se tým naší základní školy, složený z učitelů a absolventů, zúčastnil volejbalového turnaje na spřáteleném Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Všichni hráči podali skvělé výkony, díky nimž jsme skončili těsně pod stupni vítězů, na krásném 4.místě. Toto umístění je pro nás velkou motivací a zkušenosti nabyté z našeho prvního …

Číst více
Aktuality

Čertovské sportovní hry ve školní družině

3. prosinec 2021 V pátek 3. 12. si děti z družiny zacvičily v duchu „čertovského řádění“. V tělocvičně se běhalo, nahánělo, a to s opravdovým čertovským rohem. Neposedové si zahráli na „chodí čert okolo“, jezdili na „rejnocích“, závodili na překážkové dráze, soutěžili v čertovské obratnosti a rychlosti. Zábava byla akční, a tak nikdo nepostrádal opravdové čerty. …

Číst více
Aktuality

Techmania VIII. AB

18. listopad 2021 Ve čtvrtek 18. listopadu jsme se společně vydali na zajímavou exkurzi do science centra Techmanie Plzeň. Naši dlouhou cestu autobusem přebila spousta zážitků, které jsme si z expozice přivezli. Jednotlivá stanoviště v science centru byla navržena tak, abychom hravou formou přišli na určité technicko-přírodovědné zákonitosti. A to nás velmi bavilo. U fukaru s balónkem jsme …

Číst více
Aktuality

Exkurze do dílen SOŠ a SOU stavební Kolín

11. listopad 2021 Exkurze do dílen SOŠ a SOU stavební Kolín pro nás byla velice zajímavá. Od školy nás na Zálabí a zpět přepravil předem objednaný autobus. Navštívili jsme několik odborných učeben, kde právě probíhala praktická výuka v oboru malíř, klempíř, instalatér, elektrikář, truhlář atd. Nejvíce nás bavila výroba vlastního adventního svícnu, během které jsme si ověřili …

Číst více
Aktuality

Halloween ve družině

10. listopad 2021 Dne 10. 11. 2021 proběhl ve školní družině Halloween. Děti ze školní družiny se celý týden poctivě připravovaly. Vyřezávaly dýně, malovaly duchy, připravovaly dekorace k různým disciplínám, luštily halloweenské bludiště, hledaly rozdíly, skládaly dýňové puzzle. Strašidelné odpoledne proběhlo v tělocvičně. Zde se odehrávalo celkem 6 disciplín. Děti si vyzkoušely např. lovení strašidel, …

Číst více
Aktuality

VI. A a VI. B v IQLANDII

9. listopad 2021 9. listopad 2021 byl pro žáky šestých tříd dnem výletním. Po dlouhé době distanční výuky jsme mohli zažít den plný zážitků. Místem, kam jsme se vypravili, byla IQLANDIA v Liberci. Toto moderní vědecko-zábavní centrum má celkem 6 pater s interaktivními vzdělávacími expozicemi. Nejrozsáhlejší expozice Člověk je zaměřena na lidské tělo. Dozvěděli jsme se, jakou …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS