Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Piknik u medvědů – III. a IV. B

29. června 2021 Dokážete si představit lepší zakončení školního roku než společný piknik v přírodě? My ne, a proto jsme v úterý 29. 6. vyrazili do lesoparku Borky, kde jsme s kolínskými medvědy prožili předposlední červnové dopoledne. Příjemné prožití letních prázdnin přejí žáci III. a IV. B s Mgr. Ivanou Mikšovskou a Mgr. Kateřinou Zoubkovou Mgr. Ivana Mikšovská a …

Číst více
Aktuality

Rok ve školní družině

29. června 2021 Družina nás baví, chodíme sem rádi – jsme báječní kamarádi.Uteklo to jako voda… no, velká škoda.Tvoříme tu, malujeme, přátelství tím pilujeme.Školní rok je za námi a prázdniny před námi.Budeme se těšit zase v září. Děti I. A, I. B, II. A, III. B

Číst více
Aktuality

Bowling – VII. B

29. června 2021 Školní rok jsme ukončili shozením co největšího počtu kuželek, které pro nás znamenaly všechny špatné vzpomínky, chvilky, zážitky… V září nastoupíme s čistou hlavou a plní sil. Mgr. Jana Linhartová, učitelka

Číst více
Aktuality

Školní výlet VI. B

24. června 2021 Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se třída VI. B za doprovodu třídní učitelky Mgr. Moniky Kysilkové a učitele přírodopisu Mgr. Vladimíra Škarvady vydala na školní poznávací výlet. Autobus nás vyložil v obci Hradišťko II, nedaleko přírodní rezervace Louky u rybníka Proudnice, jejíž dominantou jsou bezkolencové a ovsíkové louky a slatiniště a ptactvo vázané …

Číst více
Aktuality

Procházka lužním lesem – VII. B

23. června 2021 Ve středu 23. 6. se třída vydala na procházku po okolí Kolína. První zastávka byla – překvapivě – na dětském hřišti u Stapu. Protože zde nebylo žádné cizí dítko, ozvaly se v sedmácích vzpomínky na dětství a obklopili celé hřiště. Další zastávka byla u rybníka Hradišťko, kde se někteří smočili více než po …

Číst více
Aktuality

Beseda: Energie budoucnost lidstva – IX. A, IX. B

17. června 2021 Na přednášku o energetice této doby i budoucnosti si s žáky IX. ročníků přijeli popovídat nezávislí odborníci na energetiku. Přednáška obsahuje globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku. Dále představí stručně všechny typy zdrojů energetického mixu, jejich výhody i nevýhody a další ekologické, ekonomické i politické souvislosti energetiky. Beseda …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Paměť národa
Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS