Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky.


Aktuality


Aktuality

Školní družina v Pohádkovém pekle

22. říjen 2019 Děti ze školní družiny navštívily 22. října Pohádkové peklo nedaleko Hlinska. Setkání s živými čerty i samotným Luciferem bylo pro malé návštěvníky nejen zábavné, ale i výchovné. Čertovské chytáky a hádanky pobavily děti i paní vychovatelky. Všem se v pekle líbilo, nikoho si čerti nenechali, a tak jsme se vrátili kompletní. vychovatelky …

Číst více
Aktuality

Naše škola je barevná

21. říjen 2019 V pátek se děti probudily do barevného dne. Ve škole na ně čekalo překvapení, které pohltilo malé i velké. Škola byla obohacena o polepy schodišť, kde si mohou žáci připomenout převody jednotek, vzorečky pro výpočet geometrických tvarů nebo procvičit nepravidelná slovesa do angličtiny. Kdo si potřebuje zaskotačit a protáhnout tělo, projde si …

Číst více
Aktuality

Okresní turnaj ve florbale pro 4.- 5. třídy

21. říjen 2019 DDM Kolín pořádal 21. 10. 2019 florbalový turnaj. Naši hráči tak měli jako nově utvořený tým premiéru. Nevyhráli všechny zápasy, ale získali cenné zkušenosti, které určitě zúročí v dalších kláních. Děkuji všem zúčastněným. Bc. Iva Jarošová, vychovatelka

Číst více
Aktuality

Primární prevence v 9. ročníku

18. říjen 2019 Dne 18. října se IX. B zúčastnila programu primární prevence s paní policistkou. Obsahem byla šikana a její podoby. Pro nás velmi zajímavé téma. Mluvilo se hlavně o šikaně fyzické a duševní, o kyberšikaně, o porušování práv druhých lidí. Také jsme dopodrobna rozebírali, jak se šikana projevuje, jaký druh je horší, jaké bývají …

Číst více
Aktuality

DOD SPŠ Kutná Hora

16. říjen 2019 Dne 16. 10. 2019 vyrazila naše třída IX.B společně se třídou IX.A a paní učitelkou Coubalovou na DOD (den otevřených dveří) Střední průmyslové školy v Kutné Hoře. Na začátku nám paní zástupkyně ředitele řekla základní informace o škole a o oborech, které nabízí. Poté jsme si prošli jednotlivé třídy a měli jsme …

Číst více
Aktuality

Není zvíře jako zvíře

16. říjen 2019 Ve středu 16. října se opět otevřely dveře naší školy pro účastníky v tomto roce jubilejního 10. ročníku ekologicko-přírodovědné soutěže „NENÍ ZVÍŘE JAKO ZVÍŘE“. Tříčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd obsadila několik učeben a chodby, aby změřila síly na třech stanovištích (praktický laboratorní úkol, poznávačka a test znalostí). Konkurence nebyla malá. Sešlo se 17 týmů …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Proškoly.cz
Paměť národa
Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS