Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Tříkrálový pozdrav

14. leden 2022 Družinové děti ze tříd I. A a III. B zasílají veselý pozdrav z Tříkrálové pyžamové party s přáním veselých a pohodových dnů v celém roce 2022. školní družina I. A a III. B

Číst více
Aktuality

Tříkrálové tvoření ve školní družině

7. leden 2022 Svátkem Tří králů nastal čas odstrojení vánočních stromečků. S dětmi jsme si připomněli příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Hravou formou jsme si vysvětlili nejdůležitější myšlenky tradice. Pro představivost uveďme, že děti vybarvovaly tématické omalovánky a prohlížely si obrázky s danou tématikou a vyrobily si papírové královské koruny s podobiznami králů. Moc …

Číst více
Aktuality

Střípky z výtvarného půlroku na 2. stupni

6. leden 2022 6. AB: Pravěk Dvouměsíční blok „Cesty do pravěku“ začal stavbou jeskyně. Pravěcí umělci si vytvořili v jeskynních podmínkách „kamennou stěnu“, na které rituálně oživovali lovenou zvěř. Zahanbit se nedali ani sochaři při modelaci venuší, hliněných šperků. Závěrem byla vycházka s cílem výtvarných her a stavby megalitických staveb na Kmochově ostrově. 7. AB: Byzanc Úvodním …

Číst více
Aktuality

Vánoční bowling v IX. A

22. prosinec 2021 Poslední školní den v tomto kalendářním roce jsme si krom cukroví, dárků a kytary zpestřili ještě jiným způsobem, a to návštěvou bowlingové dráhy pod naší školou. Parádně jsme si to užili! Mgr. Miroslav Zoubek, třídní učitel

Číst více
Aktuality

Výtvarné soutěže

21. prosinec 2021 Děti z prvního stupně se během října zúčastnily několika výtvarných soutěží. Vzhledem k tomu, že jejich výkresy jsou úžasné, mnohdy je velmi těžké vybrat ty nejlepší. Ve všech třídách se všechny děti moc snažily, proto je velmi chválím. Každý výkres je osobitý a svým způsobem jedinečný. Na začátku října to byla celorepubliková soutěž od …

Číst více
Aktuality

Zimní procházka Kolínem

21. prosinec 2021 Předposlední školní den objevovali žáci IV. B a V. B krásy Kolína. Navštívili jsme Karlovo náměstí, Bartolomějské návrší a nezapomněli jsme ani nakrmit místní kachny a nutrie. Klidné Vánoce všem! Mgr. Ivana Mikšovská, Bc. Eva Novotná, třídní učitelky

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS