Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Kroužek výtvarné techniky

27. listopad 2022 Kroužek je určen pro žáky prvního stupně. Cílem je využití volného času pro procvičení a seznámení se se základními výtvarnými technikami – kresbou, malbou, kombinované techniky, koláže, frotáže, prostorové práce atd.Během malování děti procvičují své smysly a zlepšují jemnou motoriku, dále rozvíjí zručnost, estetické cítění, kreativitu, tvořivost, trpělivost, talent a fantazii. Pod …

Číst více
Aktuality

Turistický kroužek

27. listopad 2022 Po covidové pauze obnovil svoji činnost kroužek „Turistika v okolí Kolína“. Turistické výpravy se konají jednou za 3 týdny na celé odpoledne. Do cíle vždy dojedeme autobusem nebo vlakem a pěšky se vracíme zpět do Kolína. Od září jsme už prozkoumali trasy ze Kbela, z Býchor a z Křečhoře. Na každé výpravě …

Číst více
Aktuality

Exkurze VIII. A do dílen

22. listopad 2022 V úterý jsme se třídou navštívili stavební učiliště, Tedy dílny stavební školy. Když jsme přišli, provedli nás po různých oborech, např. malířina, klempířství, elektrikář a další. Pak jsme šli do dílny a dostali jsme každý špalek a udělali si svoje ozdobné svícny. Měli jsme na výběr mezi několika barvami. Také jsme si …

Číst více
Aktuality

Návštěva městské policie

14., 21. listopad 2022 Koncem listopadu jsme navštívili městskou policii a oprášili své znalosti z oblasti prevence. V interakci se spolužáky jsme hodnotili nebezpečné situace v dopravním provozu, zopakovali si povinnou výbavu kola a seznámili se s prvky šikany a jak se jí bránit.Návštěvu jsme si velmi užili a všechny získané znalosti určitě uplatníme v …

Číst více
Aktuality

Prvňáci poprvé v knihovně

11. listopad 2022 Dne 11. listopadu navštívili žáci I. A a I. B Městskou knihovnu Kolín. Paní knihovnice si s dětmi vyprávěla o historii knih a všichni společně hádali názvy pohádkových bytostí. Děti si mohly prohlédnout vystavené knihy a na závěr si vyrobily záložku do knihy. Většina dětí už se těší, jak bude číst svou první …

Číst více
Aktuality

Jsem laskavec v VI. B

11. listopad 2022 Letošní Světový den laskavosti jsme se rozhodli oslavit pomocí Psímu útulku Kolín. V průběhu několika týdnů jsme zjistili, jak se taková sbírka pro pejsky chystá. Tvořili jsme plakátky, obcházeli jsme ostatní třídy, mluvili jsme do rozhlasu a zapisovali jsme se do služeb, během kterých jsme jednotlivé dary vybírali. Nyní je vše hotovo a …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS