Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Výlety v okolí Kolína

21. června 2022 Žáci III. B si dopřáli na konci školního roku dva výlety. Na první výšlap vyrazili po levém břehu řeky Labe, kolem Krakorce přes Klavary do Nové Vsi, kde se odměnili výbornou zmrzlinou. Odtud pokračovali na vrchol kopce Bedřichov, kde si připomněli bitvu u Kolína. Z Bedřichovy vyhlídky přehlédli přes celý kraj až k obzoru …

Číst více
Aktuality

Bez energie to nejde

20. června 2022 Jako každý rok i letos jsme přivítali odborníky, kteří pro žáky devátých tříd uspořádali besedu o energetice. Hned v úvodu padly otázky, zda bychom uměli žít bez moderních výdobytků civilizace, které jsou závislé na elektrické energii, nebo kde se nacházejí zdroje surovin, které jsou pro výrobu elektřiny nutné.Vážné chvilky však byly prostřídány …

Číst více
Aktuality

Noc ve školní družině

17. června 2022 Děti z III. ročníku měly tři roky v budově školní družiny školu i družinu. V pátek 17. 6. poznaly známé prostory trochu jinak. Třeťáci se sešli v podvečer, kdy se vydali po naučné stezce lesoparkem v Borkách. Odvážlivci měli možnost si vyzkoušet chůzi po laně. Procházka večerním lesem byla pro mnohé zajímavou …

Číst více
Aktuality

Francouzská kuchyně v podání osmých ročníků

17. června 2022 Zvládnout ve francouzštině správné užití dělivých členů, výrazů množství, slovní zásobu týkající se potravin, nepravidelné sloveso „prendre“ a zájmeno „en“ muselo být odměněno. Následovala hodina francouzské kuchyně v praxi. Žáci si s nadšením připravili svačinu dle své chuti. Nejprve francouzskou plněnou bagetu, poté francouzskou palačinku „crêpe“ jako dezert. Samozřejmě uměli pojmenovat všechny užité ingredience …

Číst více
Aktuality

Školní družina – Pohyb v přírodě

15. června 2022 V teplých měsících mohou děti cvičit venku, tak jako ty z III. A. Dechová a relaxační cvičení na louce jsou určitě příjemným zpestřením nejenom hodiny tělesné výchovy, ale i celého dne. Další zajímavou aktivitou je jízda na koloběžkách. Třeťáci vyjeli na zapůjčených koloběžkách po cyklostezce do Hradišťka. Děti byly začátečníci na větších …

Číst více
Aktuality

Družinový výlet I. a III. ročníků v Hopík Aréně

15. června 2022 V čase školních výletů vyjela školní družina do nedalekého zábavního centra v Choťovicích, kde všichni skákali, házeli, přelézali, a dokonce si i pořádně zakřičeli, zkrátka vyřádili se. Všem se výlet líbil. Byla to příprava na blížící se prázdniny, kdy je pro pohybové aktivity nejvíce prostoru. Ilona Havelová, Michaela Břicháčová, Bc. Iva Jarošová, …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS