Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Atletická laťka a nejrychlejší páťák

14. březen 2023 První jarní soutěž v atletice proběhla v úterý 14. 3. 2023. Po zimní absenci prověřila fyzickou zdatnost mladých sportovců. Naši školu reprezentovaly za VI. ročník v kategorii děvčat Teplá Veronika (VI. B), Dušková Adéla a Antošová Melisa (obě VI. A), v kategorii chlapců soutěžili Neumann Patrik (VI. B) a Biško Jiří (VI. …

Číst více
Aktuality

Tvoje cesta načisto

8. březen 2023 V úterý se ve škole v rámci preventivního programu pod záštitou Policie ČR konala akce „Tvoje cesta načisto“, … …přišla paní policistka. Rozdělili jsme se do skupin a vyplnili jsme anonymní dotazník. Paní policistka nám pustila dokument o návykových látkách. Během dokumentu jsme odpovídali na otázky. Po zhlédnutí dokumentu jsme se dozvěděli, …

Číst více
Aktuality

Březen – měsíc knihy – II. A

8. březen 2023 V loňském roce, to jsme byli prvňáčci, jsme se ze všech sil snažili naučit číst. Podařilo se! Důkazem bylo naše pasování na čtenáře v Městské knihovně Kolín. Proběhlo na konci školního roku a byli jsme na to právem hrdí. Letos už jsme druháci a někteří z nás zvládli přečíst i několik knížek. …

Číst více
Aktuality

Zábavné odpoledne ve školní družině

8. březen 2023 Masopustní období oslavili druháci spolu se staršími třeťáky a čtvrťáky karnevalem. Cvičilo se s hudbou, kdo chtěl, mohl si i zabubnovat. Střelba na přesnost do florbalové branky nebo chůze na chůdách a na pohyblivých „kamenech“ patřily do dalších činností, které probíhaly v tělocvičně. Cílem bylo proběhnout se a protáhnout se v netradičních …

Číst více
Aktuality

Březen – měsíc knihy – III. AB

8. březen 2023 Osmého března v rámci měsíce knihy proběhlo ve třetích třídách autorské čtení a program „Jak vzniká kniha“ s paní Jitkou Novákovou, autorkou knížky dětské poezie „Dobré ráno, Evelíno“. Bylo to intenzivní dopoledne, během kterého jsme se dozvěděli, jak složitá je cesta knížky od napsání po její první setkání se čtenáři. Beseda s paní spisovatelkou …

Číst více
Aktuality

Školní družina v pohybu

7. březen 2023 Děti ze všech oddělení si zacvičily i zatančily pod vedením lektorky aerobiku. Děti byly rozděleny do dvou skupin, na mladší a starší. Všichni cvičili s velkou chutí a zaujetím. Mnozí zjistili, že pohyb při rytmické hudbě není vůbec nudný, ale že je to i pěkná „makačka“. Po hodině odcházeli udýchaní, ale spokojení. …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS