Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Domácí vyučování u prvňáčků

29. březen 2020 Žáci I. A, spolu se svými rodiči, zvládají současnou situaci na výbornou. Děti svědomitě plní úkoly, které jim zadávám, a mnozí navíc procvičují na webech Včelka, Škola s nadhledem či Školákov. Všem patří veliká pochvala. Mgr. Eliška Doubravová, třídní učitelka

Číst více
Aktuality

Koronavirus – MŠMT

Číst více
Aktuality

Koronavirus

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K VÝSKUTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19  Kolín, 10.03.2020 – Město Kolín informuje o mimořádných opatřeních, které nařídilo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad.  S účinností od dne 10. března 2020 od 18:00 hodin se zakazují: divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, …

Číst více
Aktuality

Robotika

5. březen 2020 Na kroužku robotiky se snažíme ukázat žákům jak věci, zejména pak počítače, mobilní telefony a jiné přístroje fungují. S dětmi jsme si postavili 3D tiskárnu, učíme se pro ni modelovat předměty, které dále tiskneme. Řešíme také jak programovat, a to buď v blokových programovacích jazycích, nebo v Pythonu.Vytváříme jednoduché hry nebo programujeme …

Číst více
Aktuality

Školní družina na výletě za čokoládou

3. březen 2020 Děti ze školní družiny  první březnový týden zahájily výletem do malé, ale prosperující čokoládovny Rodos se sídlem v Šetajovicích. Tato firma je zaměřena nejen na výrobu čokolády, ale i na zdobení dekoračních svíček. Pro malé návštěvníky byl připraven výklad zakončený vlastní výrobou čokolády a barvením svíček, které obdržely. Všem se exkurze líbila, můžeme …

Číst více
Aktuality

Okresní kolo v přehazované

28. únor 2020 Naši žáci 28. února vybojovali hezké 2. místo v okresním kole přehazované. Mladým hráčům děkujeme a přejeme další sportovní úspěchy. Tým se skládal z žáků: Jakub Adámek, V. A, Klára Mikšovská, V. A, Kateřina Hladíková, V. A, Kateřina Bílková, V. A, Filip Metzl, V. B, Denis Honzíček, V. B,  Jiří Svoboda, V. A a …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Proškoly.cz
Paměť národa
Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS