Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Příběhy našich sousedů

5. červen 2020 Naše škola se i letos již tradičně zúčastnila projektu Příběhy našich sousedů. Soutěžní tým tvořili žák Vojtěch Buchta z IX. B, jehož prababička byla naší vypravěčkou, a žákyně Veronika Holoubková a Adéla Voslářová z IX. A. V průběhu celého roku žáci shromažďovali informace o pamětnici, zpovídali pamětnici v jejím domově, učili se sestříhávat video a ve …

Číst více
Aktuality

Malí čtenáři

4. červen 2020 Prvňáci odložili slabikáře a pustili se do čtení „opravdových“ knížek. Maruška přečetla svou první knížku, měla ohromnou radost a my s ní. Jedná se o knížku „Kvak a Žbluňk“. Založili jsme čtenářský deníček. Pokračujeme se čtením, každý den 15–20 minut, teď čteme Zdeňka Svěráka, „Tatínku, ta se ti povedla“. Jsem ráda, že …

Číst více
Aktuality

Poslední veřejná akce v tomto školním roce

6. březen 2020 Naše žákyně z třídy 9. B – Höfnerová Zuzana, Jahodářová Eliška, Brožová Karolína a Klocová Lucie se zúčastnily taneční soutěže „O nejlepší pohybovou skladbu“, která se konala 6. 3. 2020. Děvčata si vytančila krásné 2. místo ve velmi silné konkurenci. Jmenovaným patří  poděkování za skvělou reprezentaci naší školy, ale i za pilné …

Číst více
Aktuality

Domácí vyučování u prvňáčků

29. březen 2020 Žáci I. A, spolu se svými rodiči, zvládají současnou situaci na výbornou. Děti svědomitě plní úkoly, které jim zadávám, a mnozí navíc procvičují na webech Včelka, Škola s nadhledem či Školákov. Všem patří veliká pochvala. Mgr. Eliška Doubravová, třídní učitelka

Číst více
Aktuality

Koronavirus – MŠMT

Číst více
Aktuality

Koronavirus

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K VÝSKUTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19  Kolín, 10.03.2020 – Město Kolín informuje o mimořádných opatřeních, které nařídilo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad.  S účinností od dne 10. března 2020 od 18:00 hodin se zakazují: divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Paměť národa
Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS