Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Exkurze – Lužní les, 9.AB

16. duben 2024 V úterý 16. dubna 2024 jsme se sešli na vlakovém nádraží a dojeli jsme vlakem do Velkého Oseka,odkud jsme se podél Labe vraceli pěšky zpět do Kolína. Pan učitel Škarvada nám připravil naučnépracovní listy o významu lužního lesa v krajině, se kterými jsme v průběhu celé exkurze průběžněpracovali. O botanické okénko jarního aspektu se …

Číst více
Aktuality

Exkurze do Státního oblastního archivu Praha (VI. B)

9. květen 2024 Ve čtvrtek jsme se vydali na exkurzi do Státního oblastního archivu v Praze. Návštěva této instituce byla pro nás zajímavá. Nejprve jsme se dozvěděli informace o budově a o funkci samotného archivu. Nahlédli jsme k rampě, kde se přijímají archiválie. Podívali jsme se, jak se archiválie třídí a jak probíhá proces digitalizace …

Číst více
Aktuality

Vzpomínka na Františka Kmocha

30. duben 2024 Žáci si 30. 4. 2024 připomněli svou přítomností na ostrově Františka Kmocha výročí této významné osobnosti. Součástí byla i přednáška o jeho životě, díle a o významu jeho spojení s jednotou Sokol. Na závěr si děti u pomníku společně zazpívaly Kmochovu píseň ,,Kolíne, Kolíne“. Mgr. Radka Drahozalová

Číst více
Aktuality

Soutěž mladých zdravotníků

29. duben 2024 Dvě družstva mladých zdravotníků z Dvojky se zúčastnila soutěže s vylosovaným startovním číslem dvě na hrudi. Na trať u hasičárny vyrazili naši mladí zdravotníci druzí v pořadí. Ač bylo vše ve znamení dvojek, družstvo 1. i 2. stupně vybojovalo PRVNÍ místo! Konkurence byla početná i vysoká, ale projevila se roční vytrvalá, aktivní a poctivá práce …

Číst více
Aktuality

Činčily v VI. B

29. duben 2024 Jako třída jsme si vždycky přáli chovat ve škole nějakého mazlíčka. Nakonec se nám přání splnilo, pan ředitel nám pořídil činčily. S jeho pomocí a s pomocí pana školníka jsme pro ně zbudovali ze staré školní skříně klec. Osadili jsme ji domečkem, kolotočem a několika poličkami. Klec jsme umístili u nás ve …

Číst více
Aktuality

Březen – měsíc knihy v VI. C

25. duben 2024 Čtení nás baví celý rok. Přečetli jsme Dášeňku, Fimfárum i Malého prince a díky programu Čtení pomáhá, kde jsme úspěšně vyplnili kvízy k přečteným knížkám, jsme mohli přispět potřebným. V hodinách literatury jsme si vytvořili vlastní literární rozcestník, který Vás zavede na nejrůznější knižní místa od Školy čar a kouzel v Bradavicích přes Kapitol a …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS