Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  27 učitelů, tři vychovatelky, čtyři pedagogické asistentky a 16 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Sportovní výlet na koloběžkách Kolín – Velký Osek a zpět (IV. B)

29. červen 2024 Žáci ze IV. B jako správní sportovci zakončili školní rok výletem do Velkého Oseka na koloběžkách, které nám zapůjčila 6. ZŠ. Jízda byla náročnější než na menších koloběžkách. Trasa byla pohodová, bez komplikací. Všichni dojeli do cíle, a tak osecká zmrzlina byla skvělou odměnou. Na zpáteční trase jeli koloběžkáři jako profíci. Přeji …

Číst více
Aktuality

Planetárium Morava

26. červen 2024 Vesmírem propluli žáci 2. stupně díky Planetáriu Morava, které za námi přijelo do naší tělocvičny. Proletěli jsme se od Slunce přes všechny planety Sluneční soustavy až na okraj Galaxie a k dalším galaxiím. Mgr. Jana Linhartová

Číst více
Aktuality

Oko Země

25. červen 2024 V pondělí a v úterý si žáci 2. stupně vyslechli přednášku pana Petra Coubala ze společnosti Justice for Nature. Pan Coubal je zároveň terénním pracovníkem, který se aktivně podílí na ochraně přírody na Kostarice, Sumatře, v Nepálu či na Slovensku. Informoval žáky o aktivitách projektu Oko Země, díky kterému dostávají šanci nejen ohrožená …

Číst více
Aktuality

Akční Vyšehrad

25. červen 2024 V úterý jsme se vydali na vzdělávací program do Prahy s názvem Akční Vyšehrad. Hned u Táborské brány na nás čekal pan průvodce, který nám poutavě přiblížil pověsti spojené s tímto malebným místem. Viděli jsme hradby, ze kterých skočil Horymír na svém Šemíkovi do Vltavy, připomněli jsme si věštbu kněžny Libuše, dotkli jsme …

Číst více
Aktuality

VI. C a její výlet na Malou Skálu

21. červen 2024 Cesta na Malou Skálu vlakem byla delší, ale aspoň jsme nabrali sílu na kopec, který nás čekal na ubytování. Některým dal opravdu zabrat. Skoro 5 km dlouhý kopec jsme ale nakonec všichni zvládli. Celé tři dny nás čekala spousta výletů, procházek a hlavně her. Navštívili jsme zříceninu hradu Frýdštejn, Pantheon, Vranov a …

Číst více
Aktuality

Beseda o klimatické gramotnosti

21. červen 2024 V pátek se žáci devátých ročníků zúčastnili druhé vzdělávací besedy na téma Klimatická gramotnost. Přednášku vedl pan Jakub Pilař, student FEL ČVUT v Praze. Seznámil nás s problematikou klimatické změny a díky přednášce jsme se společně zamysleli, jak můžeme přispět ke změně zlepšení životního prostředí my sami. Průběžně jsme také diskutovali o dílčích …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS