Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky.


Aktuality


Aktuality

Zapojili jsme se do Sazka olympijského víceboje

16. červen 2019 Žáci druhého stupně byli v hodinách tělesné výchovy zapojeni do testování v rámci Sazka olympijského víceboje.Všichni žáci plnili během celého školního roku disciplíny testující jejich výbušnost, rychlost, sílu, ohebnost, rovnováhu i vytrvalost. Ti, kteří splnili všechny disciplíny, obdrželi olympijský diplom.Cílem nebyly pouze nejlepší výkony, ale u každého jsme mohli vyzdvihnout žáka najít …

Číst více
Aktuality

Nejlepší sportovci školy

26. červen 2019 Žáci naší školy sbírali v průběhu celého školního roku body za umístění ve sportovních soutěžích týmů i jednotlivců. Tři nejlépe bodovaní sportovci v kategorii dívek i chlapců si odnesli poháry a ceny.kategorie dívek:1. místo – Helena Jehličková, IX. B (40b)2. místo – Natálie Pleskačová, IX. A (25b)            …

Číst více
Aktuality

Náš rok – II. A

26. červen 2019

Číst více
Aktuality

Sportovní den s hasiči

24. červen 2019 V pondělí 24. 6. jsme přijali pozvání Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. na sportovní den s hasiči, který se konal v dopoledních hodinách na zahradě jejich školy. Cílem dne bylo dětem představit jeden z oborů, který mohou na střední škole studovat, ale především si zasoutěžit v hasičských dovednostech. Naše dvě čtyřčlenná družstva (a později i jako …

Číst více
Aktuality

Mistrovství světa v softbale v ČR a my byli u toho

20. června 2019 Když nám na sklonku března přišla nabídka zúčastnit se turnaje, který se zatím nekonal jinde než mimo Evropu, neváhali jsme ani chvilku. Softbal patří mezi sporty, na které máme ve škole vybavení a řada žáků už si ho tak mohla zkusit. Zápasy nejvyšší úrovně, tedy mistrovství světa, by ovšem byla další příjemná …

Číst více
Aktuality

Družinový výlet I. A a I. B do Poděbrad

19. červen 2019 19. 6. 2019 zakončili žáci z prvních tříd školní rok hravým výletem do poděbradského muzea, kde se před nimi rozprostřelo na 3000 originálních modelů Lego. V muzejních prostorách si děti prohlédly oblíbené stavebnice od nejstarších modelů až po ty nejmodernější. Všem se výstava líbila, protože některé Lego stavebnice byly připravené k volné hře dětí. …

Číst více

Partneři naší školy jsou: