Základní škola Kolín II., Kmochova 943„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“  25 učitelů, tři vychovatelky, pět pedagogických asistentů a 11 nepedagogických pracovníků naší školy vede v duchu filosofie Učitele národů více než 400 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd.

Žáky se snažíme zapojovat do různých aktivit tak, aby pro ně školní rok neznamenal jen čas strávený ve školní lavici.  Usilujeme o to, aby žáci získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělávání, aby poznali hlavní oblasti lidské kultury a byli vybaveni dovednostmi k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme je v účasti v předmětových olympiádách, sportovních soutěžích a zapojují se i do projektů s posláním – za všechny můžeme jmenovat projekty Příběhy našich sousedů, Jsem laskavec, Čtení pomáhá či různé environmentální aktivity. Hledat můžete i naši vlastní kešku. Jsme členy Klubu mladého diváka a minimálně dvakrát ročně navštívíme i místní divadlo či jiné sezónní a lokální kulturní akce.

Na druhém stupni si mohou žáci zvolit, zda budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto „matematických tříd“ se konají přijímací zkoušky. Samozřejmostí je výuka angličtiny od prvního ročníku. V sedmé třídě přibývá žákům v rozvrhu druhý cizí jazyk. Volit mohou mezi francouzským, ruským či německým jazykem.


Aktuality


Aktuality

Statistika nemusí být vždy jen nuda :D

22. června 2021 V osmém ročníku jsou v rámci hodin matematiky probírány základy statistiky. Tentokrát své nabité znalosti žáci ověřili na statistickém průzkumu krabičky lentilek a průzkumu barev v ní obsažených.Své výsledky měli zpracovat do tabulky se zaznamenáním četností a kruhového diagramu.Konzumace byla povolena po zpracování všech údajů. 😀 RNDr. Šárka Jirušová, třídní učitelka

Číst více
Aktuality

Co je to mandala?

13. června 2021 Žáci z V. A už to vědí. Zkusili si ji nejdřív ve škole namalovat a v pátek 4. 6. 2021 i vytvořit z přírodního materiálu.Posuďte sami, jak se jim to povedlo. Mgr. Hana Žaludová, třídní učitelka

Číst více
Aktuality

Turistický výlet

28. května 2021 Po dlouhé pauze sportovních aktivit se děti z II. B „rozhýbaly“ pěším výletem do Klavar. Prošly naučnou stezkou v Borkách lemovanou medvědím česnekem a přes Spálenku, kde sledovaly vodní živočichy. Klavarské zdymadlo bylo cílem. Bohužel žádná loď neplula, tak alespoň vyslechly výklad, jak lodě proplouvají komorou. Děti se domů vrátily unavené, ale …

Číst více
Aktuality

Čarodějnické rojení

23. dubna 2021 I přes nepříznivé počasí si děti z II. B ve třídě školní družiny uspořádaly čarodějnické odpoledne. Soutěže o nejstrašidelnější a nejzajímavější masku, čarovná zaklínadla, kouzla a další soutěže zpestřily družinový program v současném omezeném režimu a prostoru. Bc. Iva Jarošová, vychovatelka

Číst více
Aktuality

Poděkování zdravotníkům

12. května 2021 V této nelehké době i děti vnímají, jaká je náročná práce všech lékařů a sester v nemocnicích. Proto žáci z II. B ve školní družině vyrobili papírová srdce s poděkováním pro zdravotníky na koronavirovém oddělení v kolínské nemocnici. Ti byli mile překvapeni a potěšeni za nečekané dárky od malých školáků. Bc. Iva …

Číst více
Aktuality

Distanční výuka – Jak to vidí naši páťáci?

10. května 2021 Na začátku distanční výuky: Prázdniny – to je dobrá věc. I distanční výuka ze začátku vypadala jako prázdniny. Když jsem se dozvěděla, že budeme dva týdny doma, tak jsem byla úplně nadšená. Nejdřív si všichni přáli, aby se nechodilo do školy. Po nějaké době: Zjistila jsem, co to ve skutečnosti znamená. Od …

Číst více

Partneři naší školy jsou:


Paměť národa
Ovoce a zelenina do škol
Partnerská škola ČVS