Projekt Proškoly.cz


Projekt Proškoly.cz je pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Žáci mají možnost si průběžně ověřovat své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit. Projekt nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností, testy dětských schopností, paměťové testy, testy pro nejmenší, test volby povolání, nástroje pro měření třídního a školního klimatu (sociometrie). Má též rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog škol.

Projekt je zcela unikátní v několika bodech:

  • grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání e-mailem, archivace
  • možnost neomezeného opakování testů
  • možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka – jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší
  • školní licence pro neomezený počet žáků
  • testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat ve škole při vyučování
  • okamžité on-line vyhodnocení testů – ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, výchovným poradcem či rodičem

zdroj: proskoly.cz