Jídelna


Změna obědů

Telefon321 720 489
E-mailsj.kmochova@centrum.cz
VedoucíBlanka Hypešová
Výdej obědůDle sbírky zákonů č. 107/2005, vyhláška ze dne 25. února 2005 
Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.
Výdej obědů pro školská zařízení11:45 – 14:00 hodin
Výdej konzumace oběda cizím strávníkům a výdejní doba do jídlonosiče11:15 – 11:40 hodin 
Dále může uvedená kategorie strávníků uskutečňovat konzumaci oběda ve vyčleněné zadní části jídelny.
Odhlášení obědůPřihlásit nebo odhlásit obědy je možné:
– přes internet – http://188.75.128.199:8180/faces/login.jsp (do 12:00 hod. den předem)
– telefonicky – 321 720 489 (do 14:00 hod. den předem, při náhlém onemocnění do 7:00 hod. ten den)
– e-mailem – sj.kmochova@centrum.cz (do 7:00 hod. ten den)
– v kanceláři vedoucí školní jídelny
Obědy si můžete odhlásit nejpozději předchozí pracovní den do 12:00 hodin. Při náhlém onemocnění nejpozději do 7:00 hodin ten den.
Např. úterní oběd si můžete odhlásit nejpozději v pondělí do 12:00 hodin.

Obědy mohou být poskytnuty žákům a studentům bez režijních nákladů pouze po dobu jejich pobytu ve škole a první den nemoci žáka, kdy již nelze oběd odhlásit (Sb. zákonů č. 395/1991 § 32). Na dobu nepřítomnosti je nutné se odhlásit den předem nebo v den onemocnění, na výlety, školy v přírodě a lyžařské výcviky odhlašují sami rodiče. Po dobu nemoci žáka, studenta mohou být poskytnuty obědy za 52,- Kč. Je nutné to den předem nahlásit v kanceláři u vedoucí školní jídelny.
Ceny obědů 26,- Kč – žáci 7 – 10 let
28,- Kč – žáci 11 – 14 let
29,- Kč – žáci 15 – 18 let
30,- Kč – nad 18 let
30,- Kč – zaměstnanci
60,- Kč – ostatní
PlatbySouhlasem k inkasu z účtu.
Číslo našeho účtu 2564564329/0800.
Platby probíhají kolen 20. dne v měsíci na měsíc následující (př. 20. 9. odchází platba na říjen). Je nutné dát souhlas s inkasem do banky. Formulář si vyzvednete ve školní jídelně.

Zcela výjimečně v hotovosti, v kanceláři vedoucí školní jídelny. Platba stravného v hotovosti se hradí vždy od 15. do 20. dne předchozího měsíce, na měsíc následující.
VyúčtováníProvádí se každý měsíc.
PřihláškyV červnu.
EvidencePomocí klíčenky, první klíčenka zdarma. Při ztrátě nová
klíčenka stojí 100,- Kč..
AktuálněKlíčenky se nevrací.