Jídelna


Jídelní lístek na červen

Jídelní lístek na květen

Aktuální informace ze školní jídelny
– odhlášení obědu na 30.6. 2022 nejpozději 29.6. 2022 do 14.00 hodin
– stravovací klíčenky se nevrací
– ceny obědů se mění platností od 1. 9. 2022, viz v tabulce níže
– nové cizí strávníky nepřibíráme
– pro cizí strávníky evidované a bývalé zaměstnance vaříme od 2. 9. 2022
– platba obědů bankovním převodem, na účet 2564564329/0800
– platba obědů ve výjimečných případech v hotovosti na září se platí poslední týden v srpnu od 22. 8. do 26. 8. 2022, 8:00 hod do 11:30 hodin v kanceláři školní jídelny nebo po telefonické domluvě
– výdej obědů pro cizí strávníky, studenty a bývalé zaměstnance od 11:00 do 11:30 hodin pouze do jídlonosiče, vchod do školní jídelny dvorem
– obědy placené účtem jsou automaticky přihlášeny od pátku 2.9. 2022, komu platba účtem neproběhne, obědy budou přihlášeny až po zaplacení na běžný účet
– žáci mají obědy přihlášeny na každý den od 2. 9. 2022, dle rozvrhu je třeba nahlásit šablonu v kanceláři školní jídelny
– žáci si mohou sami odhlašovat obědy přes internet do 7:00 hodin v ten den
– žáci, kteří se ve školní jídelně nestravovali, dostanou klíčenku při nahlášení obědů v kanceláři školní jídelny
– bez lékařského potvrzení není možno podávat ve školní jídelně doma připravené dietní jídlo
– bezlepkovou stravu nevaříme


Změna obědů

Telefon321 720 489
E-mailjidelna@2zskolin.cz
VedoucíBlanka Hypešová
Zástupkyně vedoucíMartina Pitterová
Výdej obědůDle sbírky zákonů č. 107/2005, vyhláška ze dne 25. února 2005 
Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

11:00 – 11:30 hodin – výdej obědů cizím strávníkům do jídlonosiče
11:45 – 14:00 hodin – výdej obědů pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943

Výdej obědů se provádí na základě použití klíčenky, čipu u čtečky při výdejním okénku. Pokud strávník výjimečně zapomene klíčenku, čip, nahlásí jméno pří výdeji a paní kuchařka oběd „odčipne“ a vydá.
Odhlášení obědůPřihlásit nebo odhlásit obědy je možné:
– přes internet – http://188.75.128.199:8180/faces/login.jsp (do 7:00 hod. ten den)
– telefonicky – 321 720 489 (do 14:00 hod. den předem, při náhlém onemocnění do 7:00 hod. ten den)
– e-mailem – jidelna@2zskolin.cz (do 14:00 hod. den předem, při náhlém onemocnění do 7:00 hod. ten den)
– v kanceláři vedoucí školní jídelny
Obědy si můžete odhlásit nejpozději předchozí pracovní den do 14:00 hodin. Při náhlém onemocnění nejpozději do 7:00 hodin ten den.
Např. úterní oběd si můžete odhlásit nejpozději v pondělí do 14:00 hodin.

Obědy mohou být poskytnuty žákům a studentům bez režijních nákladů pouze po dobu jejich pobytu ve škole a první den nemoci žáka, kdy již nelze oběd odhlásit (Sb. zákonů č. 395/1991 § 32). Na dobu nepřítomnosti je nutné se odhlásit den předem nebo v den onemocnění, na výlety, školy v přírodě a lyžařské výcviky odhlašují sami rodiče. Po dobu nemoci žáka, studenta mohou být poskytnuty obědy za 66,- Kč. Je nutné to den předem nahlásit v kanceláři u vedoucí školní jídelny.
Ceny obědů 29,- Kč – žáci 7 – 10 let
31,- Kč – žáci 11 – 14 let
32,- Kč – žáci 15 – 18 let
33,- Kč – nad 18 let
33,- Kč – zaměstnanci (i bývalí)
66,- Kč – ostatní
PlatbySouhlasem k inkasu z účtu nebo bankovním převodem.
Číslo našeho účtu 2564564329/0800.
Platby probíhají kolen 20. dne v měsíci na měsíc následující (př. 20. 9. odchází platba na říjen). Je nutné dát souhlas s inkasem do banky. Formulář si vyzvednete v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Zcela výjimečně v hotovosti, v kanceláři vedoucí školní jídelny. Platba stravného v hotovosti se hradí vždy od 15. do 20. dne předchozího měsíce, na měsíc následující, od 7.30 do 8.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin.
VyúčtováníProvádí se každý měsíc.
PřihláškyV červnu.
EvidencePomocí klíčenky, první klíčenka zdarma. Při ztrátě nová
klíčenka stojí 124,- Kč..
AktuálněKlíčenky se nevrací.