Jídelna


Jídelní lístek na říjen

Jídelní lístek na září

Aktuální informace ze školní jídelny

  – stravovací klíčenky se nevrací
  – nové cizí strávníky nepřibíráme
  – pro cizí strávníky evidované a bývalé zaměstnance vaříme od 5. 9. 2023
  – platba obědů bankovním převodem na účet 2564564329/0800
  – platba obědů ve výjimečných případech v hotovosti na září se platí od 14. 8. 2023 do 18. 8. 2023 od 8:00 do 11:00 hodin a 30. 8. – 31. 8. 2023 od 10:00 do 12:00 hodin v kanceláři školní jídelny nebo po telefonické domluvě
  – výdej obědů pro cizí strávníky a bývalé zaměstnance od 11:00 do 11:30 hodin, pouze do jídlonosiče, vchod do školní jídelny dvorem
  – obědy placené účtem všem strávníkům jsou automaticky přihlášené od úterý 5. 9. 2023, komu platba účtem neproběhne, obědy budou přihlášeny až po zaplacení na běžný účet
  – přeplatky stravného se automaticky převádí do následujícího měsíce (např. leden přeplatky stravného na únor, červen přeplatky stravného na září)
  – ukončení stravovaní je nutné potvrdit e-mailem, na adresu: jidelna@2zskolin.cz
  – žáci mají obědy přihlášené na každý den nebo dle nastavené šablony od 5. 9. 2023, dle rozvrhu je třeba nahlásit novou šablonu v kanceláři školní jídelny
  – žáci si mohou sami odhlašovat obědy přes internet do 7:00 hodin v ten den
  – žáci, kteří se ve školní jídelně nestravovali, dostanou klíčenku při nahlášení obědů v kanceláři školní jídelny
  – bez lékařského potvrzení není možno podávat ve školní jídelně doma připravené dietní jídlo
  – bezlepkovou stravu nevaříme


  Změna obědů

  Telefon321 720 489
  E-mailjidelna@2zskolin.cz
  VedoucíBlanka Hypešová
  Zástupkyně vedoucíMartina Pitterová
  Výdej obědůDle sbírky zákonů č. 107/2005, vyhláška ze dne 25. února 2005 
  Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

  11:00 – 11:30 hodin – výdej obědů cizím strávníkům a bývalým zaměstnancům do jídlonosiče, vchod do školní jídelny dvorem
  11:45 – 14:00 hodin – výdej obědů pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943

  Výdej obědů se provádí na základě použití klíčenky, čipu u čtečky při výdejním okénku. Pokud strávník výjimečně zapomene klíčenku, čip, nahlásí jméno pří výdeji a paní kuchařka oběd „odčipne“ a vydá.
  Odhlášení obědůPřihlásit nebo odhlásit obědy je možné:
  – přes internet – http://188.75.128.199:8180/faces/login.jsp (do 7:00 hod. ten den)
  – telefonicky – 321 720 489 (do 14:00 hod. den předem, při náhlém onemocnění do 7:00 hod. ten den)
  – e-mailem – jidelna@2zskolin.cz (do 14:00 hod. den předem, při náhlém onemocnění do 7:00 hod. ten den)
  – v kanceláři vedoucí školní jídelny
  Obědy si můžete odhlásit nejpozději předchozí pracovní den do 14:00 hodin. Při náhlém onemocnění nejpozději do 7:00 hodin ten den.
  Např. úterní oběd si můžete odhlásit nejpozději v pondělí do 14:00 hodin.

  Obědy mohou být poskytnuty žákům a studentům bez režijních nákladů pouze po dobu jejich pobytu ve škole a první den nemoci žáka, kdy již nelze oběd odhlásit (Sb. zákonů č. 395/1991 § 32). Na dobu nepřítomnosti je nutné se odhlásit den předem nebo v den onemocnění, na výlety, školy v přírodě a lyžařské výcviky odhlašují sami rodiče. Po dobu nemoci žáka, studenta mohou být poskytnuty obědy za 66,- Kč. Je nutné to den předem nahlásit v kanceláři u vedoucí školní jídelny.
  Ceny obědů 29,- Kč – žáci 7 – 10 let
  31,- Kč – žáci 11 – 14 let
  32,- Kč – žáci 15 a víceletí
  34,- Kč – zaměstnanci
  33,- Kč – bývalí zaměstnanci
  66,- Kč – ostatní
  PlatbySouhlasem k inkasu z účtu nebo bankovním převodem.
  Číslo našeho účtu 2564564329/0800.
  Platby probíhají kolen 20. dne v měsíci na měsíc následující (př. 20. 9. odchází platba na říjen). Je nutné dát souhlas s inkasem do banky. Formulář si vyzvednete v kanceláři vedoucí školní jídelny.

  Přeplatky stravného se automaticky převádí do následujícího měsíce (např. leden přeplatky stravného na únor, červen přeplatky stravného na září).

  Zcela výjimečně v hotovosti, v kanceláři vedoucí školní jídelny. Platba stravného v hotovosti se hradí vždy od 15. do 20. dne předchozího měsíce, na měsíc následující, od 7.30 do 8.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin.

  Ukončení stravovaní je nutné potvrdit e-mailem, na adresu: jidelna@2zskolin.cz
  VyúčtováníProvádí se každý měsíc.
  PřihláškyV červnu.
  EvidencePomocí klíčenky, první klíčenka zdarma. Při ztrátě nová
  klíčenka stojí 124,- Kč..
  AktuálněKlíčenky se nevrací.