Zápis do 1. třídy


Kdy:

02. 04. 2020, 13:00 – 16:30 hodin
03. 04. 2020, 14:00 – 16:00 hodin

Kde:

Základní škola Kolín II.,
Kmochova 943

Vážení rodiče, nebojte se zápisu dětí do první třídy.

Jak to probíhá?

Rozhovor s dospělými i dětmi probíhá vždy v přátelském ovzduší.
Chcete-li filmovat, či fotografovat, je to možné.
Než vyplníme úřední dokumenty (občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte s sebou), nám dítko nakreslí obrázek (například domek, postavu, kytku,…).
Dále se ptáme na základní barvy, základní geometrické tvary, rozpoznáváme ovoce, zeleninu, zvířata, počítáme do pěti.
Dítě řekne naučenou básničku (popřípadě písničku). Zde sledujeme správnou výslovnost.
Dozvíte se více o školní družině a školní jídelně. Informujeme Vás o „Školičce nanečisto“.
Nakonec si každé dítě odnese malou pozornost – výrobek našich starších žáků.

Rozhodnutí o přijetí dostanete písemně prostřednictvím ředitelství školy.
V případě odkladu školní docházky dostanete další pokyny.

Počet tříd bude určen podle počtu přijatých dětí.

Koncem měsíce června bývá vždy předběžná třídní schůzka, na kterou budete písemně pozváni. Na schůzce získají rodiče další důležité informace ke školní docházce.