Počítačové kurzy


Na tato školení jsme získali akreditace MŠMT pro DVPP číslo MSMT- 33396/2019-1-1172, a proto se mohou platit z DVPP nebo z fondů Evropské unie.

Kurzy mají délku 4 nebo 8 vyučovací hodiny. Pro jednoho účastníka je cena za 4 hodinový kurz 1000 Kč a za 8 hodinový kurz 1500 Kč. Kurz je otevřen od minimálního počtu 5 účastníků. Probíhá v počítačové učebně Základní školy Kolín II., Kmochova 943. Při větším zájmu z jedné školy lze domluvit kurz přímo na vaší škole.

Přehled nabízených kurzů naleznete níže nebo ve formátu PDF zde.

Pokud máte o některý kurz zájem, vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu vladimir.hradecky@2zskolin.cz.

Abychom Vás mohli včas informovat o termínech kurzů, zašlete nám vyplněné přihlášky co nejdříve. Kurz bude otevřen, pokud bude alespoň minimalní počet zájemců uvedený u daného kurzu. Veškerá komunikace se zájemci o kurz bude probíhat emailem na adresu, kterou uvedou na přihlášce.

Vaše případné dotazy zodpoví Mgr. Vladimír Hradecký na emailové adrese vladimir.hradecky@2zskolin.cz nebo telefonu 321 722 433.

#Název kurzuDélka kurzuObsah kurzu
1Grafika na základní škole – úvod4 hodinyTeoretický úvod do problematiky. Malování rastrového obrázku v jednoduchém grafickém editoru. Prohlížení obrázků – základní možnosti. Získávání fotografií na Internetu. Základní úpravy fotografií. Základní práce ve vektorovém grafickém editoru.
2Práce s digitálním fotoaparátem4 hodinyÚvod do používání digitálního fotoaparátu. Základy fotografování. Fotografování. Přenos fotografií do počítače. Seznámení s prohlížečem obrázků. Základní úpravy fotografií.
3Úprava fotografií v nástrojích Windows4 hodinySeznámení s programy. Prohlížení obrázků. Základní úprava obrázků. Snímání obrazovky. Tvorba obrázků. Prezentace obrázků.
4Úprava fotografií v Zoner Photo Studio4 hodinySeznámení s programem. Prohlížení obrázků. Základní úprava obrázků. Hromadné úpravy obrázků. Prezentace a publikace.
5Úprava fotografií ve freewarových programech4 hodinySeznámení s programy. Prohlížení obrázků. Základní úprava obrázků. Hromadné úpravy obrázků. Prezentace a publikace.
6Tvorba grafiky v grafickém editoru4 hodinySeznámení s uživatelským rozhraním. Základní operace s programem. Nástroje na kreslení. Úprava digitální fotografie. Tisk.
7Vektorová grafika v programu Zoner Callisto 14 hodinySeznámení s programem Zoner Callisto, instalace, aktualizace, provoz v síti. Orientace v programu a základní nastavení. Základní geometrické objekty. Výběr a editace objektů. Změna rozměrů, rotace, deformace. Barvy, obrys, výplň. Čáry – přímky, křivky. Základní tvarování objektů.
8Vektorová grafika v programu Zoner Callisto 24 hodinyPokročilé tvarování objektů. Hromadný výběr, pořadí, skupiny, kombinace a logické operace. Použití bitmap. Text – umělecký a odstavcový text – rozdíl využití, úprava textu. Tabulky. Převod do jiných formátů.
9Interaktivní tabule ve výuce4 hodinySeznámení s interaktivní tabulí SMART Board a dalším příslušenstvím. Ukázky možností využití interaktivní tabule a dalšího příslušenství ve výuce. Seznámení s aplikací Notebook. Zdroje na internetu. Tvorba výukových materiálů.
10Nástroje Googlu 14 hodinySeznámení s online aplikacemi Google Apps, rozšířené vyhledávání, pošta, disk, dokumenty.
11Nástroje Googlu 24 hodinyNavazuje na kurz Nástroje Googlu 1. Disk, dokumenty, prezentace, tabulky, formuláře, Youtube.
12Jak formátovat text na počítači4 hodinyZákladní typografická pravidla, znaky v nichž se často chybuje, oprava chyb v textu, jak napsat dopis, použití šablon v textovém editoru.
13Tvorba a úprava digitálních fotografií8 hodinÚvod do používání digitálního fotoaparátu. Základy fotografování. Fotografování. Přenos fotografií do počítače. Seznámení s prohlížečem obrázků. Základní úpravy fotografií. Retušování drobných vad. Tvorba různých tiskovin. Tisk snímků.
14Úprava grafiky v grafickém editoru8 hodinZákladní operace s programem. Nástroje na kreslení. Úprava digitální fotografie. Transformace obrázků. Práce s výběry. Vrstvy. Tvorba koláží. Tisk.
15Vektorová grafika ve škole8 hodinSeznámení s programem Zoner Callisto. Základní geometrické objekty. Výběr a editace objektů. Změna rozměrů, rotace, deformace. Barvy, obrys, výplň. Čáry – přímky, křivky. Tvarování objektů. Hromadný výběr, pořadí, skupiny, kombinace a logické operace. Použití bitmap. Text – umělecký a odstavcový text – rozdíly, využití, úprava textu.
16Interaktivní tabule – použití a tvorba materiálů8 hodinSeznámení s interaktivní tabulí SMART Board a dalším příslušenstvím. Ukázky možností využití interaktivní tabule a dalšího příslušenství ve výuce. Seznámení s aplikací Smart Notebook. Zdroje na internetu. Tvorba výukových materiálů v programu Smart Notebook.
17Nástroje Googlu8 hodinSeznámení s online aplikacemi Google Apps, rozšířené vyhledávání, pošta, disk, kalendář, dokumenty, praktické úkoly.

Obecné pokyny ke kurzům: