Učebny old


Úvod

Zde můžete nahlédnout do našich učeben a přečíst si k nim pár informací.

Učebna informatiky

Počítačová učebna naší školy poskytuje žákům dvacet počítačů zapojených do počítačové sítě. Samozřejmostí je vysokorychlostní přístup na Internet, vlastní emailová adresa a prostor pro data na serveru. Žáci mohou tisknout své školní práce, které ve škole vytvoří nebo si je přinesou z domova většinou na USB zařízeních. K dispozici mají také scaner. Učebna je využívána nejen v hodinách informatiky, ale i v jiných předmětech, hlavně při výuce cizích jazyků. Jeden den v týdnu je odpoledne otevřena studovna, kterou mohou žáci navštěvovat a věnovat se svým projektům. Učebna je žákům k dispozici také o velké přestávce. Učebna je vybavena datovým projektorem a slouží též pro počítačová školení dospělých. Přehled těchto školení si můžete přečíst na stránce tomu věnované.

Mgr. Vladimír Hradecký


Učebna přírodopisu

Učebna přírodopisu je v posledních letech soustavně vybavována moderní technikou. V současné době nabízíme výuku podporovanou interaktivní dotykovou tabulí Smart Board včetně vizualizéru. Nedílnou součástí je ucelený komplet výukových programů podporující interaktivní výuku přírodovědných předmětů. K výuce a práci žáků využíváme mikroskopy s elektrickým osvětlením, stereoskopické lupy, dataprojektor, DVD-videorekordér, mikroskop s vizualizací prostřednictvím digitální kamery, digitální kameru a digitální fotoaparát Nikon D50. Každým rokem rozšiřujeme sbírku přírodnin o nové exotické exponáty.

Mgr. Vladimír Škarvada


Učebna chemie a fyziky

Od září 2008 mají žáci možnost se učit v nové odborné učebně fyziky a chemie. Učebna se předělávala o prázdninách v roce 2007, takže opravy neomezovaly chod výuky, i když drobné nedostatky se řešily ještě během září. Učebna je nově vymalovaná a také má novou podlahu, která již dlouho potřebovala vyměnit. V nové učebně je pro použití učitele notebook s dataprojektorem. Pro nevoňavé chemické pokusy je zde vybudována samostatná digestoř, která zmenšuje počet lidí držících se za nos. Polovina lavic je napevno přidělaná k podlaze a druhá polovina se dá k nim přirazit, například při skupinové práci nebo při laboratorních pracích, a tím se vytvoří pohodlné pracoviště pro skupinku žáků. U pevně zakotvených lavic jsou také vývody vody a elektrické energie a u každého tohoto stolu je menší výlevka. Všechny vývody má však učitel pod svoji kontrolou. Doufejme, že takovýchto učeben bude na naší škole čím dál tím více.

Mgr. Jana Wernerová


Učebna zeměpisu

Zeměpisná třída se pyšní novou tabulí. Na tom by nebylo nic neobvyklého. Tabule ale sama o sobě neobvyklá je. Může se proměnit ve velkou obrazovku, nástěnný obraz nebo na plochu plnou úkolů pro žáky. Na takové tabuli pak můžete pohybovat obrázky, odkrývat správná řešení, luštit křížovky nebo Vás může odměnit potleskem za dobře odvedenou práci. Taková tabule dokáže hotové divy. Dokáže přitáhnout zraky dětí a způsobí, že z učení se stává zábava.

Mgr. Zdeňka Vančurová


Učebna českého jazyka

Učebna českého jazyka byla v roce 2009 nově vybavena moderní technikou. Učitelé mohou využívat notebook s dataprojektorem. Žáci tak mohou při vyučování pracovat s výukovými programy, zpestřit si literární výchovu sledováním filmových ukázek nebo pracovat s internetem. V učebně se vyučuje český jazyk, výchova k občanství a volba povolání. Výuka s moderní technikou je jistě zajímavější.

Mgr. Monika Coubalová


Učebna anglického jazyka a školní knihovna

Od školního roku 2014/2015 se žáci učí anglickému jazyku v nově vybavené učebně cizích jazyků. Do učebny byla instalována interaktivní dotyková tabule Smart Board. Je proto možné využít ve výuce interaktivní učebnice i digitální učební materiály. Učebna je výborně ozvučena, což umožňuje dobrý poslech audio nahrávek a sledování reálií anglicky mluvících zemí na DVD. Při výuce jsou používány nástěnné tabule s přehledem anglické gramatiky. Během výuky mohou žáci používat cizojazyčné slovníky, které jsou volně přístupné. Součástí učebny je školní knihovna. Děti si mohou knihy půjčovat každý den před vyučováním, během velké přestávky nebo ve středu odpoledne. V knihovně jsou i knihy v anglickém jazyce, které jsou využívány při výuce jazyka. Během několika posledních let se nám podařilo zvýšit zájem žáků o četbu. Jen během loňského školního roku se uskutečnilo téměř šest set individuálních výpůjček.

PaedDr. Kroupová Zdeňka


Kuchyňka

Dobré jídlo mají rádi všichni. Je třeba naší školní kuchyňku převléci do nového kabátu tak, aby odpovídala svým zařízením i vybavením moderní místnosti, se kterou se žáci setkávají doma. To vše se povedlo již před dvěma lety. Kuchyňka se přeměnila v úžasně moderní a příjemnou učebnu také díky projektu města Kolín „Boj proti kriminalitě“. Tímto máme možnost pomoci dětem kvalitněji a hodnotněji využít jejich volný čas. Kluci a holky vaří rádi, naučí se hospodařit, uklízet a je velmi pěkné vidět, jak se snaží o co nejchutnější jídlo. Jejich radost je patrná z aktivity, kterou vyvíjejí při přípravě na budoucí hodiny. Jsme rádi, že se učebna využívá, náplň práce je radostná a především smysluplná.

Mgr. Jana Mikesková


Keramická pec

Už od pravěku doprovázely člověka některé výrobky – rituální plastiky, jídelní nádoby, glazované kachle na obkladech i na podlahách, hrnečky, hračky, ozdoby i tabulky s prvními písemnými záznamy, nádoby na obilí, olej, vodu i popel zemřelých… I my chceme tvořit pro vlastní radost, své blízké a čerpat sílu z čistoty a krásy děl našich předků.

Ačkoli naše škola není umělecky zaměřena, tvorba keramiky naše žáky zaujala. Již před Vánocemi v roce 2006, při dnech tvořivých dílen, si žáci ze všech tříd mohli své schopnosti a fantazii vyzkoušet při modelování z keramické hlíny. Retušování, přežah i glazování za ně realizovala paní učitelka doma. Tehdy se nám o peci jen snilo. Proto jsme požádali rodiče, zaměstnance TPCA o pomoc při podání žádosti o sponzorský dar. Desítky rodičů stvrdily žádost svými podpisy. Nakonec to vyšlo. V polovině roku 2007 jsme mohli, díky sponzorskému daru firmy TPCA, ale i jednotlivců, zakoupit elektrickou pec na vypalování keramiky. Všem touto cestou chceme poděkovat a věříme, že brzy vyzdobíme školu i příbytky svými vlastními dílky. Kruhová, vrchem plněná, pec ROHDE má termoregulátor o rozsahu až 1200 stupňů Celsia a automaticky vypíná při dosažení nastavené teploty.

Na škole budou pracovat tři kroužky. Dva pro první stupeň a jeden pro druhý stupeň. Díky zálibám a koníčkům se odpoutáme od starostí nad neúspěchem a hlína, matka všeho živého, nám připraví malá dobrodružství, překvapení a rozvine naše estetické cítění i vztah k práci. Všichni, kdo se zajímají o práci s keramickou hlínou, si mohou osvojit jednotlivé techniky a zásady. Na rozdíl od sochařské práce vychází z improvizace a hravosti. Nestejnoměrně schnoucí vrstvy hlíny se při schnutí smršťují, rezestupují a při výpalu praskají nebo se i rozletí. Pokud uslyšíte ránu v peci, zanedbali jste buď prohnětení hlíny, nanášení vrstev či přehlédli vzduchovou bublinu. I nečistoty v hlíně způsobí neúspěch.

Mgr. Jiřina Stupková


Učebna matematiky

S příchodem školního roku 2011/2012 se na naší škole rozrostl počet tříd, které jsou vybaveny odpovídající technikou. Letos se „dočkala“ mimo jiné i učebna matematiky. Inventář třídy se tak obohatil o novou tabuli se systémem eBeam, samozřejmostí je počítač s připojením k internetu, datový projektor a zvuková technika. Nezanevřeli jsme ani na tradiční pomůcky, jako jsou výukové plakáty, prostorové útvary či jiné modely nezbytné pro výuku matematiky. Přejme učebně spokojené žáky, ale i učitele, kteří díky těmto inovacím mohou vyučovat zajímavěji.

Mgr. Helena Kopřivová


Učebna dějepisu

Inovujeme! Díky projektu „Tradice a inovace společně“, který realizujeme díky výzvě „Evropské peníze do škol“, mohla být vybavena další učebna multimediálně. Od školního roku 2012/2013 je tak výuka obohacena o možnosti, které nabízí interaktivní tabule a další multimediální zařízení.

Mgr. Helena Kopřivová


Učebna 1.stupně

Od začátku školního roku 2011/2012 se může pochlubit učebna č. 29 novým technickým zázemím pro výuku. Jako první učebna 1. stupně byla vybavena interaktivní dotykovou tabulí Smart Board. Nedílnou součástí vybavení je notebook, dataprojektor a DVD-videorekordér, které práci na tabuli podporují. Moderní technika se stala neoddělitelným prvkem v současné výuce. Učitelé interaktivní tabuli využívají nejen v hlavních předmětech, jako jsou matematika a český jazyk, ale i v ostatních. Tabuli je možné do výuky zapojit k výkladu nové látky, ale především k procvičování a společné kontrole práce. Díky své názornosti, přehlednosti textů, rozmanitosti cvičení a hlavně díky své snadné obsluze je oblíbeným pomocníkem učitelů i žáků.

Mgr. Kateřina Slavíčková


Učebna 1.stupně

O prázdninách v roce 2013 byla zprovozněna další multimediální pracovna s interaktivní tabulí. Využívají ji žáci prvního stupně. I ti nejmenší již, po pár dnech ve škole, berou interaktivní tabuli jako běžné vybavení třídy. Tabuli využívají učitelé nejčastěji v hodinách matematiky a prvouky.

Mgr. Eliška Doubravová


Učebna 1.stupně

Po prázdninách jsme se jako třeťáci vraceli do třídy, kterou jsme už znali. Paní učitelka nám prozradila, že nás tam čeká překvapení: interaktivní tabule! A opravdu! Jakmile jsme do ní vešli, valili jsme oči – pro začátek nás tabule přivítala ukázkou fotek z výletu. Jindy nám ukázala abecedu, vyzkoušela nás z češtiny, ukázala mapu Kolína i ptačí pohled na školu. Hrála s námi hry a připravila nás na soutěž o euromincích. Interaktivní tabule je neobyčejná a zábavná. Konečně paní učitelka nemusí vše psát křídou, alespoň si odpočine. Jsme moc spokojeni.

žáci 3. třídy a Mgr. Jaroslava Filounová