Operační program Jan Amos Komenský


Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007488 s realizací od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2025
V průběhu školního roku 2023/2024 jsme se připojili k výzvě MŠMT číslo č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Jana Amos Komenský.
Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V projektu jsme realizovali následující aktivity:

Personální podpora – školní asistent
Personální podpora – školní psycholog
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání

Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v ZŠ/ŠD/ŠK Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ


Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb, některé aktivity tak poběží po celou dobu trvání projektu (2 roky) a některé jsou rozloženy do jednoho školního roku.