5. červen 2020

Naše škola se i letos již tradičně zúčastnila projektu Příběhy našich sousedů. Soutěžní tým tvořili žák Vojtěch Buchta z IX. B, jehož prababička byla naší vypravěčkou, a žákyně Veronika Holoubková a Adéla Voslářová z IX. A. V průběhu celého roku žáci shromažďovali informace o pamětnici, zpovídali pamětnici v jejím domově, učili se sestříhávat video a ve středu 3. 6. 2020 okomentovali svou práci na podiu Historického sálu v kolínském CEROPu. Jejich úsilí a zápal byl odměněn 5. místem. Pod tímto odkazem naleznete zdokumentovanou práci týmu a celé zpracování příběhu naší pamětnice:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/kolin/kolin-2019-2020/lebedova-ruzena/.

Mgr. Miroslav Zoubek, pedagogické vedení projektu