12. listopad 2020

Naše děti se velmi rády zapojily do celodružinové soutěže. Podle své fantazie mohly nakreslit nebo vyrobit dekorační předměty s podzimní tematikou. S pomocí rodičů jsou fotografie výrobků uloženy na e-mailové adrese školní družiny. Dětem a rodičům patří velké poděkování za příkladnou spolupráci. Vyhodnocení bude e-mailovou cestou a také osobně. Přejeme malým i velkým pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci.

vychovatelky školní družiny