Aktuality


Aktuality

Třídnická hodina ve III.B – zdravá svačinka

by , 20. 3. 2024

18. březen 2024 V rámci třídnických hodin, které se pravidelně zařazují do výuky, jsme se rozhodli zaměřit na výrobu a následné pochutnání si na vlastní svačině. Žáci dostali za úkol zakoupit, připravit si a přinést nejen potraviny, ale i kuchyňské pomůcky. Všichni zadaný úkol splnili. Tím chceme poděkovat i spolupracujícím rodičům, kteří jim v přípravě pomohli, a …

Přečíst více

Aktuality

Výuka angličtiny v VIII. ročnících

by , 19. 3. 2024

březen 2024 Často od našich vyučujících slýcháme: „To jsou mezipředmětové vztahy a kompetence pracovní a kompetence k učení.“ Víte Vy, co to znamená? My už to víme.hodina anglického jazyka: – stříhání, lepení a sestavení domina – pracovní činnosti – kompetence pracovní – procvičování nepravidelných sloves v angličtině – anglický jazyk – kompetence k učení – konečná úprava práce …

Přečíst více

Aktuality

Exkurze žáků VIII. A, VIII. B do Poslanecké sněmovny České republiky

by , 18. 3. 2024

18. leden 2024 Žáci osmých tříd navštívili 14. a 18. března 2024 Poslaneckou sněmovnu České republiky. Před samotnou exkurzí proběhla příprava v hodinách výchovy k občanství o státní moci v ČR. V Informačním centru PS ČR na Malostranském náměstí v paláci Smiřických jsme nejdříve zhlédli informační film, navštívili Parlamentárium s interaktivní kopií řečnického pultíku a modely budov Poslanecké sněmovny i jednacího sálu. …

Přečíst více

Aktuality

Bezpečný pes – zážitkový program s lektorkou a pejskem

by , 8. 3. 2024

8. březen 2024 V pátek školní družinu navštívila paní lektorka s pejskem.Seznámila žáky se situacemi, do jakých se mohou dostat při setkání s cizími pejsky. Ukázala žákům možnost, jak reagovat při setkání s nimi, jak číst signály, které jim pejsek dává a vysílá. Děti získaly cenné rady a povědomí, jak se chovat, když narazí na …

Přečíst více

Aktuality

Loutková pohádka ve školní družině

by , 7. 3. 2024

7. březen 2024 Do družiny nám přijela návštěva. Nebyla to jen tak ledajaká návštěva. Zavítala za námi loutková pohádka o ulhané princezně, která byla plná veselých písniček o tom, že lhaní se opravdu nevyplácí. Na konci příběhu jsme se dozvěděli, jak se princezna svůj zlozvyk odnaučila a pohádka měla dobrý konec. Celé představení si s …

Přečíst více

Aktuality

Ohlédnutí za lyžařským kurzem

by , 5. 2. 2024

09. leden 2024 Letošní lyžařský kurz se poprvé konal v italské Aprice. Byla to nová zkušenost pro nás všechny a určitě se vyplatila. Sněhové podmínky na českých horách byly žalostné, v Itálii to byla sněhová jistota. Po příjezdu do Itálie jsme vyrazili na svah, kde se žáci rozdělili do skupin dle svých předchozích lyžařských zkušeností. Zdatnější …

Přečíst více

Aktuality

Třídnická hodina v VI. C

by , 9. 1. 2024

09. leden 2024 Třída VI. C se seznámila s naší novou paní psycholožkou Janou Přibylovou. V rámci třídnické hodiny, která proběhla hned na začátku ledna, si třída vyzkoušela vzájemnou spolupráci a empatii. Formou hry a následného povídání nám hodina velmi rychle utekla. žáci VI. C a Jana Linhartová, třídní učitelka

Přečíst více

Aktuality

Oko Země

by , 5. 1. 2024

3. leden 2024 Žáci 1. stupně před Vánoci absolvovali přednášku neziskové organizace Justice for Nature, jejíž hlavní náplní je ochrana světového přírodního dědictví. Při poutavé prezentaci se blíže seznámili s aktivitami projektu Oko Země, v němž díky mezinárodní spolupráci ochránců přírody dostávají šanci nejen ohrožená zvířata, ale i my lidé. Mgr. Martina Opová, metodička prevence

Přečíst více

Aktuality

9.AB na ledě

by , 22. 12. 2023

18. prosinec 2023 Dne 21. 12. jsme čtvrtou a pátou vyučovací hodinu byli v rámci výchovy ke zdraví bruslit společně s doprovodem pana učitele Škarvady a paní učitelky Kysilkové. Navzájem jsme se učili bruslit a zdokonalovat naše techniky. Děkujeme za vydařenou akci! žáci 9.B

Přečíst více