Aktuality


Aktuality

Halloween v naší škole

by , 1. 11. 2023

1. listopad 2023 V rámci výuky anglického jazyka již druhým rokem spolupracujeme s rodilou mluvčí Kaleigh Giacomoni, která žáky mimo jiné seznamuje s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich tradicemi a zvyky. Mezi svátky, které mají děti velice rády, patří jistojistě Halloween. V říjnových hodinách se žáci od I. do IX. ročníku dozvěděli nejen o vzniku a historii tohoto svátku, …

Přečíst více

Aktuality

Exkurze do vodní elektrárny a zdymadla v Kolíně

by , 30. 10. 2023

30. říjen 2023 Dne 30. října 2023 se třídy VIII. A a VIII. B vydaly na prohlídku kolínské vodní elektrárny a zdymadla. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací: vodní elektrárna patří pod správu tepelné elektrárny a byla vystavěna spolu s jezem v roce 1920, ostrov nese název Horní ostrov, ve strojovně je nainstalováno 7 turbín …

Přečíst více

Aktuality

Žákovský parlament na Dvojce!

by , 30. 10. 2023

září 2023 V pátek 15. září 2023 proběhly volby do žákovského parlamentu, do kterých mohl kandidovat každý žák tříd V.–IX. ročníku. Volby pro své starší spolužáky zorganizovali čtvrťáci pod vedením paní učitelky Opové a Zoubkové. Při volbách nechyběly volební lístky, plenty pro tajné hlasování a samozřejmě volební urny. Vždy dva zvolení žáci za třídu obdrželi …

Přečíst více

Aktuality

IV. B Světla a světýlka

by , 24. 10. 2023

24. říjen 2023 V úterý 24. 10. jsme navštívíli výstavu ve Veigertovském domě na Karlově náměstí. Výstava byla poučná a zajímavá, program skvěle sestavený, a tak jsme se seznámili nejen se světly od pravěku až po současnost, ale zahráli jsme si i spoustu zábavných her. žáci IV.B

Přečíst více

Aktuality

Muzeum pravěku Kolín – VI. ročníky

by , 20. 10. 2023

20. říjen 2023 Šesté ročníky se nechávají o výtvarné výchově vizuálně ovlivnit dlouhodobějším blokem témat pravěku. Výtvarná kultura počátků výtvarného projevu je velmi inspirativní. Proto jsme navštívili místní muzeum a výstavu Ozdoby dávné doby. Lektorovaný program nás provedl technikami, materiály, významem ozdob apod. Nebyly opomenuty ani souvislosti a přesahy k jiným vědám, ani vztah k současnosti. Program …

Přečíst více

Aktuality

Není zvíře jako zvíře

by , 18. 10. 2023

18. říjen 2023 Ve středu 18. října se otevřely dveře naší školy pro účastníky 12. ročníku ekologicko-přírodovědné soutěže Není zvíře jako zvíře. Tříčlenná družstva žáků IV. a V. tříd obsadila několik učeben a chodby, aby změřila síly na třech stanovištích (praktický laboratorní úkol, poznávačka a test znalostí). Konkurence nebyla malá. Sešlo se 14 týmů z 5 …

Přečíst více

Aktuality

Prevence před užitím nikotinových sáčků

by , 18. 10. 2023

18. říjen 2023 Ve čtvrtek se na naší škole konala přednáška pro VI. ročníky o nikotinu a tabákových výrobcích. Informace jsme si vyslechli doslova jedním dechem. Bylo nám srozumitelně vysvětleno, jak funguje zákulisí tabákového průmyslu a s ním spojeného byznysu, jak se ze zdravého člověka stává po letech užívání nikotinu závislý jedinec, který přišel nejen o své zdraví, …

Přečíst více

Aktuality

Exkurze do sv. Bartoloměje

by , 17. 10. 2023

17. říjen 2023 Třída VIII. A  se v úterý zúčastnila exkurze do chrámu svatého Bartoloměje. Pod vedením lektorky paní Boháčkové jsme mohli gotiku nejen zblízka poznat, ale i procítit. Mgr. Miroslav Zoubek

Přečíst více

Aktuality

V Galerii Západka 2 bylo narváno

by , 16. 10. 2023

16. říjen 2023 Letošní výstavní sezónu otevřela zářivě temná výstava Kláry a Renaty Škereňových. Vernisáže se účastnilo nevídané množství návštěvníků a i další dny se zvídavé oči k vystaveným artefaktům vracejí. Mimoškolní výtvarná aktivita dívek je velmi nadprůměrná, zvládnutou technikou, tématy, obsahem, množstvím prací, formátem. Přejme jim jen další výtvarný rozvoj a obohacení se o další …

Přečíst více