Společenské vědy


Školní rok 2021/2022

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo

1. kategorie

Jméno a PříjmeníUmístění
Vít Vypler4. – 6. místo
Nella Hlebová17. – 19. místo
Olympiáda v anglickém jazyce

okresní kolo

kategorie II.A

Jméno a PříjmeníUmístění
Kamila Břízová4. – 5. místo

kategorie I.A

Jméno a PříjmeníUmístění
Michal Dlauhoweský13. místo
Olympiáda v německém jazyce

okresní kolo

kategorie II.A

Jméno a PříjmeníUmístění
Zeměpisná olympiáda

okresní kolo

kategorie – C

Jméno a PříjmeníUmístění
Dorota Šimůnková16. místo
Filip Salva18. místo

kategorie – B

Jméno a PříjmeníUmístění
Ngoc Ha Nguyen17. místo
Oliver Hovorka20. místo
Ema Doušová22. místo

kategorie – A

Jméno a PříjmeníUmístění
Michal Dlauhoweský4. místo
Viktor Kubelka15. místo
Dominik Vít23. místo
Dějepisná olympiáda

okresní kolo

Jméno a PříjmeníUmístění
Marek Bezkočka7. místo
Vít Vypler11. místo
Anežka Nováková12. místo
Komenský a my

republikové finále

Jméno a PříjmeníUmístění
Nella Hlebová
Dětská scéna 2022

okresní kolo

3. kategorie

Jméno a PříjmeníUmístění
Vladimíra Lubinová1. místo