Společenské vědy


Školní rok 2023/2024

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo

1. kategorie

Jméno a PříjmeníUmístění
Olympiáda v anglickém jazyce

okresní kolo

kategorie II.A

Jméno a PříjmeníUmístění

kategorie I.A

Jméno a PříjmeníUmístění
Olympiáda v německém jazyce

okresní kolo

kategorie II.A

Jméno a PříjmeníUmístění
Zeměpisná olympiáda

krajské kolo

kategorie – B

Jméno a PříjmeníUmístění

kategorie – A

Jméno a PříjmeníUmístění

okresní kolo

kategorie – C

Jméno a PříjmeníUmístění

kategorie – B

Jméno a PříjmeníUmístění

kategorie – A

Jméno a PříjmeníUmístění
Dějepisná olympiáda

okresní kolo

Jméno a PříjmeníUmístění