Archiv


Aktuality

Víceboj základních škol

by , 30. 11. 2022

30. listopad 2022 30. listopadu 2022 jsme se zúčastnili Víceboje základních škol na SPŠ strojírenské v Kolíně. Soutěžili jsme ve vědomostních i dovednostních disciplínách: v piškorkách a geometrii, skládali jsme origami a tangramy, s robotickou koulí jsme projížděli překážkovou dráhu. Úkoly byly náročné, ale zajímavé. I když jsme nepostoupili do finále, soutěž jsme si užili. …

Přečíst více

Aktuality

Kroužek výtvarné techniky

by , 27. 11. 2022

27. listopad 2022 Kroužek je určen pro žáky prvního stupně. Cílem je využití volného času pro procvičení a seznámení se se základními výtvarnými technikami – kresbou, malbou, kombinované techniky, koláže, frotáže, prostorové práce atd.Během malování děti procvičují své smysly a zlepšují jemnou motoriku, dále rozvíjí zručnost, estetické cítění, kreativitu, tvořivost, trpělivost, talent a fantazii. Pod …

Přečíst více

Aktuality

Turistický kroužek

by , 27. 11. 2022

27. listopad 2022 Po covidové pauze obnovil svoji činnost kroužek „Turistika v okolí Kolína“. Turistické výpravy se konají jednou za 3 týdny na celé odpoledne. Do cíle vždy dojedeme autobusem nebo vlakem a pěšky se vracíme zpět do Kolína. Od září jsme už prozkoumali trasy ze Kbela, z Býchor a z Křečhoře. Na každé výpravě …

Přečíst více

Aktuality

Den v dílnách

by , 23. 11. 2022

23. listopad 2022 23. 11. 2022 navštívila třída VIII. B dílny SOŠ a SOU stavební v Kolíně. V dílně jsme si nejdříve nařezali pilkou dřevěné kvádry, které potom pán, který nám pomáhal, obrousil. Dále nám do nich studenti udělali díry na svíčky. Dřevěné kvádry někteří barvili a ostatní zdobili pomocí ohně či malých ozdob. Nakonec …

Přečíst více

Aktuality

Exkurze VIII. A do dílen

by , 22. 11. 2022

22. listopad 2022 V úterý jsme se třídou navštívili stavební učiliště, tedy dílny stavební školy. Když jsme přišli, provedli nás po různých oborech, např. malířina, klempířství, elektrikář a další. Pak jsme šli do dílny a dostali jsme každý špalek a udělali si svoje ozdobné svícny. Měli jsme na výběr mezi několika barvami. Také jsme si …

Přečíst více

Aktuality

Návštěva městské policie

by , 21. 11. 2022

14., 21. listopad 2022 Koncem listopadu jsme navštívili městskou policii a oprášili své znalosti z oblasti prevence. V interakci se spolužáky jsme hodnotili nebezpečné situace v dopravním provozu, zopakovali si povinnou výbavu kola a seznámili se s prvky šikany a jak se jí bránit.Návštěvu jsme si velmi užili a všechny získané znalosti určitě uplatníme v …

Přečíst více

Aktuality

Výlet do Rodosu v Šestajovicích

by , 14. 11. 2022

14. listopad 2022 Děti ze školní družiny vyjely na voňavou exkurzi do rodinné firmy na výrobu čokolády a svíček. Majitelé provedli malé návštěvníky celou firmou a seznámili je s přípravou kvalitní české čokolády. Děti získaly nové vědomosti o přípravě sladkých dobrot. Na závěr si všichni mohli obarvit svíčky, které si přivezli jako dárečky domů. Všem …

Přečíst více

Aktuality

Prvňáci poprvé v knihovně

by , 13. 11. 2022

11. listopad 2022 Dne 11. listopadu navštívili žáci I. A a I. B Městskou knihovnu Kolín. Paní knihovnice si s dětmi vyprávěla o historii knih a všichni společně hádali názvy pohádkových bytostí. Děti si mohly prohlédnout vystavené knihy a na závěr si vyrobily záložku do knihy. Většina dětí už se těší, jak bude číst svou první …

Přečíst více

Aktuality

Jsem laskavec v VI. B

by , 11. 11. 2022

11. listopad 2022 Letošní Světový den laskavosti jsme se rozhodli oslavit pomocí Psímu útulku Kolín. V průběhu několika týdnů jsme zjistili, jak se taková sbírka pro pejsky chystá. Tvořili jsme plakátky, obcházeli jsme ostatní třídy, mluvili jsme do rozhlasu a zapisovali jsme se do služeb, během kterých jsme jednotlivé dary vybírali. Nyní je vše hotovo a …

Přečíst více