11. listopad 2022

Letošní Světový den laskavosti jsme se rozhodli oslavit pomocí Psímu útulku Kolín. V průběhu několika týdnů jsme zjistili, jak se taková sbírka pro pejsky chystá. Tvořili jsme plakátky, obcházeli jsme ostatní třídy, mluvili jsme do rozhlasu a zapisovali jsme se do služeb, během kterých jsme jednotlivé dary vybírali. Nyní je vše hotovo a nás hřeje dobrý pocit z toho, že jsme někomu mohli udělat radost. Díky Vám všem, kteří jste pomáhali s námi!

žáci VI. B