11. listopad 2022

Dne 11. listopadu navštívili žáci I. A a I. B Městskou knihovnu Kolín. Paní knihovnice si s dětmi vyprávěla o historii knih a všichni společně hádali názvy pohádkových bytostí. Děti si mohly prohlédnout vystavené knihy a na závěr si vyrobily záložku do knihy. Většina dětí už se těší, jak bude číst svou první knížku. Domů si všichni odnášeli nové zážitky a časopis Mateřídoušku.

Mgr. Hana Žaludová, třídní učitelka I. A