27. listopad 2022

Kroužek je určen pro žáky prvního stupně. Cílem je využití volného času pro procvičení a seznámení se se základními výtvarnými technikami – kresbou, malbou, kombinované techniky, koláže, frotáže, prostorové práce atd.
Během malování děti procvičují své smysly a zlepšují jemnou motoriku, dále rozvíjí zručnost, estetické cítění, kreativitu, tvořivost, trpělivost, talent a fantazii. Pod rukama dětí vznikají krásné, originální obrázky, podpořené radostí z vlastní tvorby.

Jana Holanová, vychovatelka