14., 21. listopad 2022

Koncem listopadu jsme navštívili městskou policii a oprášili své znalosti z oblasti prevence. V interakci se spolužáky jsme hodnotili nebezpečné situace v dopravním provozu, zopakovali si povinnou výbavu kola a seznámili se s prvky šikany a jak se jí bránit.
Návštěvu jsme si velmi užili a všechny získané znalosti určitě uplatníme v běžném životě.

žáci III. A a III. B