31. květen 2024

V letošním roce jsme zasvětili Den dětí sportu, a to ve velkém stylu. Takřka celý druhý stupeň se sešel na kolínském atletickém stadionu. Po rozcvičce následoval dopolední kolotoč na různých stanovištích, mezi nimiž nechyběly skok vysoký i daleký, hod kriketovým míčkem a vrh koulí či startování z bloků. Sportování probíhalo nejen pod dozorem pedagogů, ale i pod dozorem mentorů z řad samotných žáků, kteří přes celý rok reprezentují naši školu na sportovních soutěžích. Jim zejména patří velký dík. Sladkou tečkou na závěr byl dobrovolný kilometrový běh. Kdo neběžel, podporoval spolužáky z plných plic, dokud nedoběhl i ten poslední. Tak snad příští rok znovu! 🙂

Mgr. Miroslav Zoubek